Župa Tišina godine 1959.


Župna crkva i župni stan u Tišini 1959. Crkva je izgrađena 1874. Najprije je za zaštitnike imala sv. Petra i Pavla. Od 1959. patron župe je Materinstvo Bl. Djevice Marije.

Župski stan (na slici) je podignut 1931.

U vrijeme kad je snimljena fotografija u sastavu župe Tišina bila su mjesta: Tišina (735 katolika),

Hasić Gornji (976), Hasić Donji (703), Novo Selo (602), Odmut (361), Lijeskovac (496) i Tursunovac (121).

Joso O./I. O.