Župna crkva u Jelaškama 1936.


Župnik Anđelko Franjičević sa svojim župljanima ispred župne crkve u Jelaškama 1936. Crkva je već bila u lošem stanju, dosta tijesna i s dvama prozorima na koru, a jednim u prizemlju.

Srušena je 1958. i na istom mjestu započeta izgradnja nove crkve.

Župnik vlč. Anđelko umro je u svibnju 1954. na putu iz Careve Ćuprije. Grob mu je na groblju Carine u Jelaškama.

I. O.