Župna crkva u Žeravcu prije stotinjak godina


Župa Žeravac je kao samostalna kapelanija odvojena 1856. od župe Plehan.

Godine 1862. osnovana je župa, a u lipnju 2012. proslavljeno je 150 godina njezina postojanja.

Crkva na slici građena je 1887.

Od 1962. do 1965. podignuta je nova crkva, ali nije preživjela posljednji rat. Unazad nekoliko godina gradi se nova crkva.

Ovako je ta stara crkva izgledala prije stotinjak godina, a bila je posvećena sv. Ivanu Evanđelistu. Prema Šematizmu Nadbiskupije vrhbosanske iz 1910., u župi je živjelo 3 290 katolika u selima: Bukovica, Grk, Kruščik, Kulina, Lužani, Mulabegovi, Vinska, Višnjik, Vrela, Vučijak, Dobra Voda i Žeravac.

I.O.