Župna kuća od 1001 dukata


Župa u Žeravcu osnovana je 1862., ali je kao samostalna kapelanija odvojena od Plehana 1856., i od tada ima i svoje matice.

Slika stare župne kuće (građena od 1857. do 1872.) snimljena je prije nego je napravljena nova župna kuća u Žeravcu. Ta novija župna kuća je građena od godine 1926. do 1928. Najnovija župna kuća u Žeravcu građena je 1980. do 1982. I ova posljednja župna kuća je u posljednjem ratu porušena, a na ostatcima te srušene kuće dograđena je sadašnja kuća.

A.Ž/J.O./Ilija O.