Župnik i brkajlije poslije II. svjetskog rata


Na fotografiji je župnik fra Kruno Misilo s prakaraturima u župi Osova kod Žepča. U ovoj je vjerničkoj zajednici župnikovao od 1947. do svibnja 1953.

S lijeve strane Nikola Mrkonjić, s desne Marijan Jukić – crkveni oci.

U donjem redu su prakaraturi: Šain - Ozimica; Jozo Mostarac - selo Vinište; Nikola Tadić - selo Milišići; Jozo Markanović - selo Vrbica; Antun Jukić - selo Osova; Ivan Širić - selo Goliješnica i NN.

U gornjem redu prvi s lijeve strane je Jozo Tadić, prakaratur sela Tatar Budžak... Zanimljivo i neobično da su svi na slici osim župnika brkati.

I.O.