Župnik i djeca u planinskoj župi Korićani 1961.


Župnik Anto Baković s djecom u župi Korićani – snimljeno 1961.

Korićani se nalaze na oko 1 300 metara nadmorske visine, ispod planine Vlašić.

Između ostalih aktivnosti koje je župnik Baković poduzeo u župi bila je i briga za djecu, pa je uz poduku u vjeronauku i druženje s djecom, organizirao prikupljanje pomoći za njih, kako bi poboljšao njihove uvjete života. Tih je godina u Korićanima bilo 600 župljana.

Svećenik Anto je iz Korićana otišao na šest godina robije zbog karitativnog rada (pisao prijateljima u inozemstvo da pomognu jer u župi ima sirotinje), slanja djece u škole i navodnog „nadriliječništva“ (zbog udaljenosti liječnika 9 sati hoda, sam je davao lijekove svijetu). Po izlasku iz zatvora poslan je na Kosovo – u župu Janjevo.

I.O.