Župnik i radnici na obnovi crkve 1963.


Filip Andrijanić iz Bunara – Derventa, dana 4. lipnja 1963. potpisao je ugovor s vlč. Antom Čondriće, župnikom u Radunicama kod Žepča, o klesanju kamena za zid crkve. Na fotografiji je župnik u sredini.

Uključili su se i mnogi mještani u ovaj posao, kako bi ga što brže priveli kraju, a i pomogli župi da sve košta povoljnije. Također, i sami su dobili nagradu za rad na klesanju kamena.

Ima ih još živih s fotografije, mada su napunili mnoge godine.

Nakon 55 ljeta ponovno se u Radunicama crkva dotjeruje – i kleše kamen, kako bi dobila novo ruho za nadolazeću 150. obljetnicu.

I.O.