Župska crkva u Gračacu


Nakon što je urađena nova crkva u Gračacu, mjestu gdje se rijeka Rama ulijeva u Jablaničko jezero, župnik fra Bono Ravlić šalje sliku vlč. Miri Petroviću, na kojoj piše:
„Gračac: Župski stan sagrađen 1956. godine. Crkva s tornjem i sakristijom, sve tesana sedra, sagrađena 1959. godine. S vjernim narodom župe objekte podiže fra Bono Ravlić.”
Zidari i majstori bili su iz župe Gračac. Crkva je pokrivena u listopadu 1959., a novi oltar blagoslovio je nadbiskup Marko Alaupović 22. listopada 1961.

I.O.