Kako pustiti Boga u svoj život?


Djelo predstavlja svojevrsnu duhovnu oporuku pape emerita Benedikta XVI., u kome je kroz niz propovijedi, govora i razmišljanja čitatelju dan pregled njegove teološke i duhovne misli.

Knjiga je izvorno objavljena na talijanskom jeziku 2023.

Knjiga je izvorno objavljena na talijanskom jeziku 2023.

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Knjigu Bog je uvijek nov. Duhovna promišljanja autora pape Benedikta XVI. priredio je Luca Caruso, a izdana je 2023. na talijanskom jeziku. Za hrvatsko izdanje, koje je tiskano u ožujku 2024., zaslužna je nakladnička kuća Verbum uz prijevod Darka Grdena.

Osim Predgovora koga je napisao papa Franjo, sastoji se od devet dijelova u kojima su obrađene teme od kršćanske vjere i nade, preko središnjeg mjesta koje bi trebao zauzimati Krist u životu vjernika, do važnosti liturgije i sakramenata.

Bogat sadržaj

Papa Benedikt najprije, u tom kontekstu, promišlja o Bogu i Isusu. Primjećuje kako je mnogo toga što ne vidimo, a važno je. „Ne vidimo, primjerice, svoj razum, a ipak imamo razum“, isto je i s pameću, dušom… a, „upravo su nevidljive stvarnosti najdublje i najvažnije“. Zato mu je važno da čovjek prihvati Božje postojanje i činjenicu da će biti padova, ali će uvijek pasti u Božje ruke. Poziva stoga na ljubav, upoznavanje Boga i davanje prostora Isusu Kristu u osobnom životu.

Sveti Otac promišlja i o vjeri te potiče da potraga za Kristom bude čežnja koju će vjernik njegovati. Ohrabruje za slobodu za koju su put Božje zapovijedi, za traganje jer vjera može izliječiti povijesne rane i nemoguće čini mogućim. „Vjera od nas zahtijeva prihvaćanje mjerila i usvajanje ponašanja koja se ne uklapaju u rašireni način razmišljanja“, svjestan je Papa te dalje progovara o kušnji i smrti, ali ističe kako nasljedovanje Isusa Krista otvara čovjeka životu, a takvo što „u punini vidjeti i kušati“, moguće je samo očima vjere.

Opaža zatim kako samo ljubav može spasiti, a ona dolazi od Boga i proizlazi iz vjere. „Bog ljubi svoje stvorenje, čovjeka; ljubi ga i u njegovu padu i ne prepušta ga samom sebi. Bog ljubi do kraja“, ohrabrenje je čitatelju koji će doći do spoznaje da je unatoč svojim ljudskim prljavštinama, sposoban za novi početak ukoliko ljubi.

A sve to uz molitvu koja je „kalionica u kojoj se naša očekivanja i naše čežnje izlažu svjetlu Božje riječi, bivaju uronjene u dijalog s Onim koji je istina“. Molitva je, kako je zapisao papa Benedikt XVI., zazivanje božanskog dara, ali nipošto nije daleko od stvarnosti, dapače, njome je vjernik „u“ svijetu, ali ne i „od“ svijeta.

„Čovjek vapi u tjeskobi, u opasnosti, u boli; čovjek traži pomoć, a Bog odgovara. Ova isprepletenost ljudskog vapaja i božanskog odgovora dijalektika je molitve i interpretacijski ključ čitave povijesti spasenja“ (str. 67)

U knjizi su donesena i promišljanja o mladima i obitelji te je istaknuto kako je obitelj posrednička institucija između pojedinca i društva, u njoj klija smisao života i oblikuje se budućnost. Zato Papa piše i o nadi koja je izložena „teškoj kušnji“, ali i o svetosti gdje se ponovno vraća ljubavi jer „ako ljubimo, ulazimo u svetost“.

Posljednji dijelovi knjige posvećeni su istini i slobodi te radosti. Istina je kako zlo uvijek truje, ali je još veća istina da čovjek koji se obraća Bogu, pronalazi pravu slobodu, „postaje velik, postaje božanski, postaje onaj tko zapravo jest“. Stvoreni smo slobodni „baš zato da bismo bili tražitelji istine i dobra, odgovorni za svoja djela, a ne tek slijepi izvršitelji“, kako je zapisao Papa u čijem posljednjem svesku bi se mogla pronaći zaključna misao koja glasi: „Izvor je kršćanske radosti sigurnost da nas Bog ljubi.“

Učitelj vjere i nade

Zato je ovo djelo vrijedno jer, kako je u Predgovoru zapisao papa Franjo, argumentiranje vjere njegova prethodnika bilo je prožeto upravo „predanjem čovjeka koji je čitava sebe prepustio Bogu“. Ono je svojevrsna duhovna oporuka, bogata sadržajem i teološki duboka. Prema recenzijama, knjiga može uvelike biti korisna za pastoralne potrebe, ne samo za laike, nego i za svećenike i redovnike, a razmišljanja i učenja mogu se koristiti za katehezu i propovijedi.

„Moja želja za čitatelja je da na ovim stranicama, s kojih odzvanja oduševljeni i ponizni glas učitelja vjere i nade, uzmogne pronaći milost novog i životvornog susreta s Isusom“, poruka je pape Franje. Stoga se Bog je uvijek nov preporuča svima koji žele dublje promišljati o istinama vjere, svojoj slobodi, poslanju te naučiti kako pustiti Boga u svoj život.