Knjiga duhovnog pjesništva dr. Adolfa Polegubića "Crvena mora"

U knjizi je 60 duhovnih pjesama podijeljenih u četiri tematske cjeline: Ispuni ovaj vrč, Za Gospodnji blagoslov, Zvona u tuđini i Veći i od svemira.


Iz tiska je izašla 21. po redu knjiga dr. Polegubića, pjesnika, teologa i novinara, glavnog urednika glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj "Živa zajednica".

Pjesme je izabrao i knjigu uredio dr. Vladimir Lončarević. Knjiga je objavljena je u izdanju Gasa Koncila u Biblioteci Forma viva – knj. 19. Iustrirana je ilustracijama Bernarda Ramonfaura (www.shutterstock.com).

"Od pojave zbirke Pripadati 1988. Adolf Polegubić (1962) uključuje se u maticu hrvatskoga pjesništva, no ne tek kao 'jedan od', nego doista kao 'jedincat' – samobitna pjesnička osobnost. (…) Pripadajući pjesničkome naraštaju koji se na fonu hrvatskoga duhovnog pjesništva afirmirao krajem osamdesetih i tijekom devedesetih godina (J. S. Rabar, M. Stojić, I. Talaja, Ž. Šemper, I. Čuvalo), Adolf Polegubić razvio je vlastit, originalan pjesnički jezik. Pritom smisaona i izražajna snaga njegova pjesničkog jezika u cjelini, tako i duhovnoga, počiva na dvama faktima: ima i razvija pjesnički dar, i napaja se na Riječi, koja je infiltrirana u njegovu: 'a riječ me Tvoja dotakla / onako oprezno, lagano, / slikovito, melodično, / nasmiješeno i opušteno' (Tvoja me riječ dotakla); 'danas sam napisao pjesmu… a ona je ponizno / hvalila Stvoritelja / na potezima pera' ('nisu ništa našli'). Narativan u slobodnu stihu, oskudne deskripcije, no bogate asocijativnosti, njegov je pjesnički jezik zbijen, čvrst, katkad oštar, ali ujedno melodiozan, tankoćutan i nježan, na momente nostalgičan, no nikad tjeskoban ili ogorčen. Naprotiv, naći ćemo u njemu riječ blagu / i korak miran (»oštrica riječi«), koji će voditi k Bogu svakoga tko ga traži. Pjesnicima nije stoga samo da budu »čuđenje« – pjesnici pomiču granice / i vrište na nepravdu // njihov glas odjekuje / do Boga doseže // za sebe traže / tek jaki smisao / i duboki izričaj // kad ih ne bi bilo / svijet bi ostao bez savjesti / tijelo bez svijesti // a riječ bez snage / koja do srca dopire (»pjesnici«). Doista dopire", istaknuo je u predgovoru knjige dr. Lončarević.

Dr. Adolf Polegubić je član Društva hrvatskih književnika. Pjesme je objavio u brojnim listovima i časopisima. Nastupao je na književnim tribinama u domovini i inozemstvu, te na radiju i televiziji. Objavio je jedanaest zbirki pjesama na hrvatskom i jednu na njemačkom jeziku, više knjiga iz područja pastoralne teologije, duhovnosti, novinarstva i humora na hrvatskom i njemačkom jeziku te tridesetak znanstvenih radova. Dobio je književnu nagradu Fra Lucijan Kordić za 2018. Društva hrvatskih književnika i ZIRAL - Zajednice izdanja Ranjeni labud iz Mostara za djelo koje obrađuje život Hrvata izvan domovine – za zbirke pjesama Vršak osmijeha, Snatrenja, Poput Giottova kruga i Ogrlica od kamena, Naklada Bošković, Split, 2018. Uvršten je u više antologija poezije. Nagradila ga je i Hrvatska matica iseljenika za monografiju pod naslovom Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj. Riječ je o poticajnom cjelovitom pregledu hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, objavljenom 2017. u sklopu edicije Diaspora croatica, čiji je nakladnik Hrvatski dušobrižnički ured sa sjedištem u Frankfurtu na Majni.

Ž.I., KT