Knjiga o slikovnom izričaju Trojedinoga Boga


U nakladi Kršćanske sadašnjosti objelodanjena je knjiga Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju Marije Pehar.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

Knjiga Marije Pehar obuhvaća 320 stranica i objavljena je u biblioteci Teološki radovi. Njezina tema Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričajuobrađena je kroz tri opsežna poglavlja: Povijesni pregled kršćanskih slikovnih prikaza Boga, Trinitarna vjera i njezin dogmatski izričaj, Slika Trojstvenoga Boga.

Potreba za vizualnim

Autorica je u svojem uvodu navela kako već sâm naslov jasno naznačuje da je predmet njezina promišljanja Bog biblijske objave i kršćanske vjere: Bog Otac, Sin i Duh Sveti.

„Riječ je o savršenom jedinstvu koje čuva savršene osobnosti, te kao takvo nadilazi svako ljudsko iskustvo pa tako i svako ljudsko poimanje i razumijevanje. Kršćanska teologija od samih početaka ustrajno naglašava bitnu transcendentnost i otajstvenu dimenziju te čudesne božanske trojednosti. Teološka čežnja izražava se kao potreba za vizualnom slikom, a tu vizualnu potrebu za slikom sâm Isus ponovno vraća na teološki sadržaj objave. Na zamolbu učenika: 'Pokaži nam Oca i dosta nam je', Isus odgovara: 'Tko vidi mene, vidi i Oca'. On je za nas jedino dostupno biće samoga Boga. Na istom uvjerenju na kojem se temelji kršćanska teologija, da je trojstveni Bog inkarnacijom Sina i objavom njegova lica samoga sebe objavio i ljudima izložio, počiva tako i svaki slikovni iskaz o Bogu“, navela je autorica.

Vrijedna knjiga

Recenzent prof. dr. sc. Ivan Karlić ocijenio je kako autorica u predstavljanju i promišljanju slikovnih prikaza Trojedinoga Boga želi iščitati teološku istinu i teološki sadržaj toga otajstva. „Ipak, knjiga nosi i oznaku interdisciplinarnosti. Sadržajno i slikovno bogata, daje vrlo lijepu i zaokruženu cjelinu s povijesnog (od najranijih do suvremenih prikaza) i konfesionalno-kulturološkoga (prikazi krščanskog Istoka i kršćanskog Zapada) motrišta“, naveo je Karlić. On također smatra da u situaciji kada se osjeća veliki nedostatak knjiga iz interdisciplinarnog područja s teološkim, filozofskim i umjetničkim naglascima, ovo djelo tim više dobiva na vrijednosti, jer je izniman doprinos hrvatskoj kulturnoj, napose teološko-filozofskoj i umjetničkoj javnosti, za sveobuhvatnije i dublje razumijevanje otajstva Presvetog Trojstva.

Recenzent prof. dr. sc. Ante Mateljan zaključio je kako Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju pruža originalan i cjelovit prikaz zanimljive teme.

„Čitajući tekst i promatrajući slikovne priloge, ima se dojam da je autorica na njemu radila s neskrivenim zadovoljstvom kao i iskrenim nastojanjem da se i čitatelj slikovnim doživljajem razjašnjenim teologijom, otvori nedokučivom otajstvu Trojedinoga Boga. Vjerujem da će upravo to moći iskusiti i svi koji se ovim djelom budu koristili, kako u teološkom studiju, tako i produbljenju autentične kršćanske duhovnosti“, zapisao je Mateljan preporučujući knjigu.

Poruka slike

Prema riječima autorice, u čitavoj ovoj analizi polazište je bilo promatranje slikovnoga ostvarenja i njegove teološke pozadine kao dvaju paralelnih izričaja istog sadržaja. „Pritom primarni cilj svakako nije bilo kritičko propitivanje umjetničkoga i estetskog kod pojedinih slika ili ikonografskih tipova, iako se ta razina nikako nije mogla, a ni željela previdjeti ili zaobići, nego iščitavanje ikonografskoga, s nadom da se dospije do otkrivanja ikonološkoga, dakle, do teološke poruke slike, ovdje konkretno do dubljega razumijevanja otajstva jednoga Boga u trojstvu osoba i približavanja tom otajstvu“, navela je Pehar.