Dr. fra Ante Popović

Rječnik koji olakšava čitanje Novoga zavjeta na grčkom jeziku


Ovaj rječnik obilježavaju konciznost, preglednost i mogućnost brzog pronalaženja tražene informacije, a za njegovo korištenje nije potrebno specijalizirano poznavanje grčkog jezika.

Piše: Lidija Pavlović-Grgić

U nakladi Kršćanske sadašnjosti objavljen je 2016. Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta sa statistikom grčkih riječi dr. fra Ante Popovića. Na 198 stranica ovaj rječnik donosi značenje svih grčkih riječi koje se javljaju u suvremenim kritičkim izdanjima Novoga zavjeta na grčkom jeziku. U realizaciji Grčko-hrvatskog rječnika Novoga zavjeta sa statistikom grčkih riječi autor je preuzeo najbolje elemente iz koncepcijski srodnih rječnika na engleskome, talijanskom i njemačkom jeziku te ih ugradio u ovo hrvatsko izdanje koje je, ističe izdavač, trenutačno najpotpunije na međunarodnoj razini u toj kategoriji rječnika.

Tragom uzora

„Koncepcija ovoga Grčko-hrvatskoga rječnika preuzeta je od grčko-engleskog rječnika koji je priredio Barclay M. Newman, A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Ovaj grčko-engleski rječnik nastao je kao 'companion – pratilac' suvremenih kritičkih izdanja Novoga zavjeta na grčkom jeziku“, napisao je fra Anto u predgovoru dodavši kako je osobitost ovog rječnika, po uzoru na Newmanov, da ne obuhvaća različita značenja riječi polazeći od etimologije, nego su različita značenja uvrštena po kriteriju učestalosti njihove uporabe u Novom zavjetu. Također navodi da mu je u kreiranju takve publikacije Newmanov naslov poslužio kao glavni uzor, ali je za prijevod grčkih riječi na hrvatski konzultirao i koncepcijski srodna ostvarenja: grčko-njemački rječnik Rudolfa Kassühlke i grčko-talijanski rječnik Carla Buzzettija. Uz to, autor je u raznim segmentima rada na ovom projektu konzultirao i druga referentna izdanja kako bi njegov pothvat bio komplementarniji, time i kvalitetniji. 

Konciznost i preglednost

Dodatna obilježja Grčko-hrvatskoga rječnika su: konciznost, preglednost i mogućnost brzog pronalaženja tražene informacije, a za njegovo korištenje nije potrebno specijalizirano poznavanje grčkog jezika jer su, pojasnio je autor, nepravilni i neobični glagolski oblici navedeni i definirani dvaput: jedanput među glavnim oblicima svakog glagola, a drugi put je svaki od nepravilnih glagolskih oblika naveden zasebno u rječniku po alfabetskom redoslijedu.

„Specifičnost je ovoga rječnika da u dodatku na hrvatski prijevod svake grčke riječi, u uglatoj zagradi, donosi statistiku koliko se puta dotična riječ javlja u grčkome tekstu Novoga zavjeta“, istaknuo je franjevac napomenuvši kako je ta statistika korisna jer učestalost neke riječi ukazuje na njezinu važnost za novozavjetne teme i teologiju. 

Korisno studentima

Značajan doprinos svojim primjedbama i sugestijama dali su i recenzenti – pročelnici katedra Novog zavjeta: prof. dr. sc. Marinko Vidović (KBF Split), prof. dr. sc. Mario Cifrak (KBF Zagreb), prof. dr. sc. Darko Tomašević (KBF Sarajevo) i profesor emeritus sarajevskog KBF-a dr. sc. Mato Zovkić koji je stručnu lekturu uradio skupa s fra Markom Ćorićem, profesorom klasičnih jezika u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom.  

„Ovaj Grčko-hrvatski rječnik želi na prvom mjestu biti pomagalo studentima teologije i olakšati čitanje i tumačenje Novoga zavjeta na izvornom, grčkom jeziku, ali može biti od koristi i u pastoralnom radu s Biblijom“, naglasio je fra Ante koji je doktorirao na Papinskom biblijskom institutu u Rimu, a profesor je Svetog pisma na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu te je kao gostujući profesor predavao egzegezu na Studium Biblicum Franciscanum u Jeruzalemu (2009., 2012., 2016.). Autor je niza stručnih djela i članaka, a svoj najnoviji naslov posvetio je subraći franjevcima Bosne Srebrene.