Nova organizacija u okviru HKD-a “Napredak” Busovača


U prostorijama busovačke podružnice HKD-a “Napredak” 13. veljače održan je inicijativni sastanak mladih članova ove podružnice s ciljem osnivanja organizacije Mladih HKD-a “Napredak” Busovača.

Foto: grad-busovaca.com

Foto: grad-busovaca.com

Na sastanku je uz predstavnike sekcija podružnice prisustvovao i predsjednik Josip Križanović.

U potpunosti je podržao mlade članove i naglasio da će se slični odbori osnivati i u ostalim podružnicama kako bi se stvorila mreža mladih koja će efikasno raditi na ostvarivanju svojih ciljeva i projekata od interesa mladih.

Kako javlja portal grad-busovaca.com uskoro će biti održana i osnivačka skupština, a javnost će biti blagovremeno obaviještena.

KT