30 godina Društva katoličkih pedagoga Slovenije i 20 godina časopisa "Vzgoja"


Društvo katoličkih pedagoga Slovenije (DKPS) ove godine obilježava 30 godina uspješnoga djelovanja, a njihov časopis "Vzgoja" (Odgoj) 20 godina redovitog izlaženja. To je izvrsna prigoda za analiziranje tri desetljeća djelovanja.

Pišu: Dr. Silvo Šinkovec i Dragica Motik

Poticaj za osnivanje DKPS javio se prigodom druženja katoličkih pedagoga na duhovnim vježbama, koje je godine 1988. vodio pater Lojze Bratina. Već sljedeće godine bio je prvi sastanka, dogovoreni su redoviti susreti i izabran prvi koordinacijski odbor. Ubrzo su započeli s aktivnostima, tada još unutar Međubiskupskog odbora za intelektualce, kao sekcija pedagoga.

DKPS povezuje pedagoge kršćanske orijentacije, koji u vrtićima i školama (kao i svi ostali pedagozi) uvažavaju ciljeve i smjernice, propise i pravila, koja su važeća u javnim školama u Sloveniji i općenito u pedagoškoj struci.

Polazišta djelovanja DKPS proizlaze iz međunarodnih pedagoških dokumenata

Kao osnovna polazišta poslužili su dokumenti: Izjava o kršćanskom odgoju (Drugi vatikanski koncil), Učenje: skriveno bogatstvo (UNESCO) i  Ignacijanska pedagogika. Ovi dokumentni, svaki iz svojega specifičnoga kuta motrišta, doprinose viziji odgoja djece za treće tisućljeće.

U Društvu su ubrzo počeli razmišljati o etičkoj dimenziji pedagoškoga djelovanja, pa su snage usmjerili na pripremu etičkoga kodeksa za nastavnike i profesore, odnosno pedagoge, te ga  uspješno završili 1997.

Etični kodeks upućuje u etičko, moralno, pravedno, istinoljubivo, čovjekoljubivo i humanističko postupanje u odnosu prema učenicima. To je putokaz - vodilja, koja omogućava provjeravati pedagoške postupke i odgojno djelovanje.  Vrlo je vlažno da se etičkom kodeksu izvode i pedagoške radionice, i da časno sudište daje mišljenja o konkretnim primjerima i procjenjuje nove situacije. Pri tom se osvrću na potrebe prakse i tako uvijek iznova provjeravaju svoje stavove. Etički kodeks potiče na razvijanje moralnih prosudbi, koje nadilaze uobičajene formalne zakonske propise.

Članovi Društva održavaju redovite stručne sastanke, razgovore i rasprave, vezane za etičko, moralno i tolerantno djelovanje među mladima. Produbljuju spoznaje na odgojnim izazovima i za njih traže odgovore na tematskim predavanjima, diskusijama i pedagoškim radionicama. Organiziraju se i kulturne priredbe, stručne ekskurzije, izlete, te se pronalaze mogućnosti za intenzivno duhovno promišljanje.

Društvo od 1997. provodi stalno stručno usavršavanje pedagoških djelatnika.  Spomenimo samo neke od već tradicionalnih i uspješnih seminara: Istupajući, neprimjetni i traumatizirani učenici, Reflektiranje, ključna kompetencija stručnih djelatnika, Supervizija za pedagoške djelatnike, Poticanje razvoja samosvijesti i samopoštovanja, Emocionalna pismenost i kakvoća  komunikacije, Višedimenzionalna interpretacija  teksta Krštenje na Savici,Učitelji, roditelji, učenici –  poticanje ohrabrujućeg odnosa, iskustveno učenje i podučavanje, Krizne situacije u razredu i u školi, Inteligentni osjećaji itd. (https://www.dkps.si/izobrazevanje/seminarji).

Na seminarima se proučavaju psiho-pedagoški sadržaji, koji doprinose osobnom podizanju samosvijesti pedagoških djelatnika, stječu nove vještine i kompetencije za savladavanje novonastalih izazovnih situacija u nastavi i u radu s roditeljima učenika. Društvo ima u svom programu i dobrovoljni rad s potrebitima, kao što je na primjer program Čovjek za druge.

Prekretnica u razvoju, prepoznatljivost DKPS i povezanost sa časopisom Vzgoja

U početku je rad usmjeren ponajviše na predavanja. Ustanovljene su regionalne podružnice DKPS po Sloveniji te se povezalo sa srodnim organizacijama u Europi i 1992. postali članovi Udruženja europskih katoličkih pedagoga (SIESC).

U sudjelovanju s njima organizirane su tri konferencije: Europska škola i njena kršćanska dimenzija, Sadašnjost, mladi, njihovi roditelji i učitelji  i  Istupajući učenici: izazovi za nastavnike.

Društvo je postalo prepoznatljivo preko časopisa Vzgoja, kojega je od početka podupirala Družba Isusova, posebice tadašnji provincijal pater Lojze Cvikl. Časopis izlazi 20 godina. Urednički odbor je postavio interdisciplinarni pristup pa se kroz članke otvaraju pitanja vezana uz odrastanje mladih u vrtićima, osnovnim i srednjim školah i u drugim formalnim i neformalnim oblicima odgoja. Časopis je namijenjen odgajateljima, profesorima i roditeljima. U njemu se donose stručni članci, intervjui s iznimnim i u svijetu poznatim pedagoškim stručnjacima i humanistima. U svakom broju je istaknuta aktualna tema, koja se predstavlja kroz različite rubrike: Naš razgovor, Biti odgajatelj, Odgojni nacrt, Roditelji, Područja odgoja i Duhovni izazovi, Iskustva ...

Pišemo o  mladima, porodici, nadarenim učenicima, spolnom zlostavljanju djece, nasilju, raznim ovisnostima, projektnom radu,ulozi obrazovanja, o planovima za budućnost, odgoju za demokratsko društvo, razvoju samopoštovanja i cjelovitom razvoju osobnosti.

Prepoznatljivost časopisa u ulozi međukulturnog i međuvjerskog dijaloga

Časopis Odgoj donosi i duhovne sadržaje, koji su od velike važnosti za cjelovito oblikovanje i odgoj mlade osobe. U zadnja dva desetljeća u slovenskoj se pedagoškoj praksi mnogo govori o dijalogu među pripadnicima različitih kultura ali se pri tome isključuje duhovna dimenzija koja je dio identiteta pojedinca. Učenicima vjernicima je tako uskraćena duhovna dimenzija odgoja. Baš zbog toga ima naš časopisa, među drugim pedagoškim časopisima u Sloveniji, toliko veći značaj. Predrasude prema učenicima vjernicima možemo prevladati jedino boljim međusobnim poznavanjem i tako izbjeći nesporazume ili čak  netrpeljivost na vjerskoj osnovi. Ako želimo tolerantno i pluralno društvo, moramo svim učenicima omogućiti dijalog te ih sve poticati na razgovor o istinskim ljudskim motivacijama, koje proizlaze iz vjerskog uvjerenja i osjećaja.