ANKETA: Treba li se oprostiti svećenicima pedofilima?


U sakramentu svete ispovijedi ljudi se izmiruju s Bogom. No, treba li se oprostiti prijestupnicima kao što su svećenici pedofili?

Zakonik kanonskoga prava o tretiranju najgorih oblika grijeha i prijestupa govori u kanonima od 1364 do 1399, koji su u okviru VI. knjige nazvane Kaznene mjere u Crkvi. Tu su opisani različiti slučajevi i pravne posljedice počinjenja teških grijeha.

Međutim, s obzirom da je na snazi zakonik iz 1983. kada takvi žalosni i tragični slučajevi nisu bili otkriveni, nigdje izrijekom nije spomenut kazus pedofilije. Glede istih, pak naloženo je Biskupskim konferencijama da donesu norme.

Ipak, razvidno je da postoje dvije razine oproštenja: pravna i duhovna. Prva se tiče pravosuđa (bilo civilnoga, bilo crkvenoga ili i jedno i drugoga), a druga svakoga čovjeka.

Upravo na ovoj općeljudskoj razini dolazi pitanje: može li se i treba li oprostiti svećenicima pedofilima koji, čije grijeh kao takav spada u one najgore vrste.

Treba li se oprostiti svećenicima pedofilima?

Govoreći općenito o odnosu prema grješnicima, Isus je svojim povijesnim sugovornicima davao savjet: „Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se“ (usp. Lk 6,36-37).

Također, o mogućnosti oprosta dao je pripomenu: „Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga“ (Mk 3,28-29).

KT