„Magnificatova“ aplikacija „Korizmeni pratitelj“


„Magnificat“ je duhovni vodič koji vjernicima pomaže razviti molitveni život. U skladu s tim, kako bi ih usmjeravao i tijekom korizmenih tjedana, pokrenuta je nova mobilna aplikacija „Korizmeni pratitelj“ („The Lenten Companion 2019“).

Korizma može biti zahtjevna, poglavito ako je u cilju provoditi ju na pravi način. Budući da svatko od katolika odlazi na 40-dnevni hod u „Kristovim cipelama“ u nadi da će mu se približiti prije najsvetijeg doba godine, lako je klonuti. Uostalom, Krist je pustinjom putovao 40 dana, ali za većinu današnjih vjernika okruženje će ostati nepromijenjeno, sa svim iskušenjima suvremenog svijeta.

U takvim okolnostima dobro bi bilo kada bi čovjek imao pratitelja koji bi ga hrabrio – koji bi mu pomogao riješiti post, da tako kažemo – onaj koji bi mogao biti s njime dok metaforički putuje u Jeruzalem.

Tu dolazi Magnificat sa svojom novom korizmenom aplikacijom koja predstavlja pastirsku brigu kroz sve doline i sjene, imajući dobro na umu sam razlog posta. Kreirana uz svu profesionalnu brigu i poštovanje zbog kojih je osoblje Magnificata poznato, ova pristupačna aplikacija držat će vas na pravom putu od Pepelnice do Uskrsa.

Dizajnirana u formi lakoj za korištenje, aplikacija sadrži nadahnjujuća razmišljanja nadarenih katoličkih autora za svaki dan, vjerom ispunjene eseje, molitve, poeziju, pobožnosti, meditacije za Put križa, te riznicu duhovnih uvida.  

Magnificat je uvjeren kako „ćete provođenjem nekoliko trenutaka meditiranja nad dnevnim inspirativnim razmišljanjem praćenim molitvom, otkriti sve što je istinito, dobro i lijepo u vezi s katoličanstvom“.

Duboki, ali praktični uvidi koji se mogu naći u ovoj elektroničkoj duhovnoj riznici oblikovat će i usredotočiti duhovni život, ispunjavajući korizmu novim uvjerenjem i svrhom.

The Lenten Companion 2019 aplikacija dostupna je po cijeni od 2,99 američkih dolara. Moguće ju je pronaći, kako na iTunes App Storeu, tako i na Google Play Storeu, te se može koristiti na iOS i Android sustavu.

KT