Nacisti okupirali Rim, Vatikan pod nadzorom (1943.)


Dana 10. rujna 1943. Hitlerova je vojska zauzela talijanski glavni grad Rim. Dogodilo se to nakon što je Italija napustila pakt s Njemačkom i predala se saveznicima.

Foto: Njemački vojnici pozdravljaju člana Švicarske garde (histomania.org)

Foto: Njemački vojnici pozdravljaju člana Švicarske garde (histomania.org)

Talijanski kralj i premijer pobjegli su iz Rima prema jugu Italije, bojeći se njemačke okupacije, ali i reakcije samih Talijana. Istovremeno su se na jugu saveznici već počeli iskrcavati i pripremati za prodor na sjever i oružani sukob s Nijemcima.

Njemačka reakcija na talijansku predaju saveznicima bila je munjevita. Već su imali razrađene planove za zauzimanje položaja u Italiji i okupaciju Rima. Nijemci nikada nisu okupirali Vatikan, ali su ga "držali na oku" jer su znali da Katolička Crkva ne odobrava nacizam još od vremena prije enciklike Mit brennender Sorge (S gorućom brigom) koju je papa Pio XI. objavio 21. ožujka 1937. U njoj su se osuđivale povrjede slobode Katoličke Crkve i kršenja konkordata između Svete Stolice i Njemačke iz 1933. Veći dio enciklike je usmjeren na pitanje vjerskog nauka i morala, te se osuđuju panteistička konfuzija, neopoganstvo, mit o rasi i krvi i idolatriju države koju su širili nacisti.

Ž.I., KT