Najdirljiviji Caravaggijevi portreti Ivana Krstitelja


Čini se kako nema umjetnika koji je poput Caravaggija uspio uhvatiti emocionalni intenzitet Ivana Krstitelja, niti se ijedan mogao usporediti s njegovim zanimanjem za Isusova preteču.

Ivan Krstitelj (Ivan u divljini), Muzej Tesoro Catedralicio, Toledo (1598.)

Ivan Krstitelj (Ivan u divljini), Muzej Tesoro Catedralicio, Toledo (1598.)

Bez sumnje – mnoge su emocionalno intenzivne slike nadahnute upravo Ivanovom ulogom u povijesti spasenja. Ali s Caravaggijevim djelima inspiriranim ovim proročkim likom nisu se mogle mjeriti. Iako je preminuo sa svega 38 godina, završio je barem osam slika ovoga svetca.

Donosimo najdirljivija ostvarenja Michelangela Merisija, poznatog kao Caravaggio.

1. Ivan Krstitelj (Ivan u divljini), Muzej Tesoro Catedralicio, Toledo (1598.) – ovo djelo neki povjesničari umjetnosti pripisuju Bartolomeu Cavarozziju, ranom sljedbeniku baroknog majstora. Međutim, razina detalja prikazanih na biljkama i na stopalima subjekta, te intenzivni emocionalni izraz njegova lica navode na to da je ipak riječ o originalnom Caravaggijevu djelu.

2. Ivan Krstitelj (Mladost s ovnom), Muzej Capitolini, Rim (1602.) – prikaz Sv. Ivana Krstitelja kao adolescenta donosi neke od najosebujnijih aspekata Caravaggijeva slikarstva. Prikazan je napola ležeći, grleći ovna, u vrlo dinamičnoj pozi koja pokazuje znanje anatomije ovog baroknog majstora. Izvrsni kontrast svjetlosti i sjene također je dokaz Caravaggijeva stila.

3. Sveti Ivan Krstitelj u divljini (1604.), Muzej umjetnosti Nelson-Atkins, Kansas City – djelo je dovršeno 1604. za talijanskog bankara Ottavija Costu, te je jedan od najpoznatijih prikaza Sv. Ivana Krstitelja u povijesti umjetnosti.

4. Ivan Krstitelj (Ivan u Divljini), Galerija Nazione D’Arte Antica, Rim (1604.) – ovim uljem na platnu Caravaggio je nastavio psihološko istraživanje Sv. Ivana Krstitelja koje je započeo ranijim radovima na istu temu.

5. Ivan Krstitelj (Ivan u Divljini), Galerija Borghese, Rim (1610.) – ovdje je Ivan prikazan kao adolescent, sa svijetlo-tamnom pozadinom, i ovcom koja brsti u pozadini scene. Cijela slika ima nadrealnu atmosferu, kao da su likovi zaustavljeni u vremenu.

6. Naslonjeni Krstitelj (1610.), privatna kolekcija – ova slika oštar je odmak od ostalih Caravaggijevih djela na istu temu. Poza Sv. Ivana bila je nadahnuta djelima s poganskom tematikom kojima se Caravaggio divio tijekom boravka u Veneciji, poput Ticijanove i Giorgioneove Venere.

J.P., KT