Po kome je ime dobilo Sveučilište Harvard? (1638.)


Čovjek po kome se zove slavno sveučilište u Massachusettsu u SAD-u bio je pastor John Harvard. On je u svom testamentu ostavio novce koji su pomogli toj obrazovnoj instiuciji nastaviti djelovati...

Rođen je u Engleskoj, a školovao se na sveučilištu Cambridge. S 29 godina emigrirao je u Ameriku sa suprugom i postao protestantskim svećenikom. Godinu nakon doseljenja u SAD, 14. rujna 1638. umro je od tuberkuloze.

Oporučno je ostavio pola svoje imovine, oko 779 funti, novoosnovanom sveučilištu u blizini grada. Ubrzo je to sveučilište dobilo ime po njemu, jer mu je njegova donacija omogućila opstanak, piše portal povijest.hr.

Danas je sveučilište Harvard prva akademska institucija na svijetu po novčanom zaleđu, s 30-ak milijardi dolara. Osam američkih predsjednika završilo je to sveučilište, a oko 150 nobelovaca studiralo je ili predavalo na njemu.

Ž.I., KT