Povijesni referendum o samostalnosti Hrvatske (1991.)


Povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti održan je 19. svibnja 1991. Odluku o održavanju referenduma donio je predsjednik Franjo Tuđman mjesec dana ranije. Građani su odgovarali na dva pitanja.

Prvo pitanje bilo je: "Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?".

Drugo je glasilo: "Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?"

Na referendum je izašlo 83,56 % hrvatskih glasača, a čak 94,17 % zaokružilo je ZA na prvom pitanju. Za drugo pitanje, tj. za ostanak u Jugoslaviji glasovalo je samo 1,2 % glasača, piše povijest.hr.

Sukladno rezultatima referenduma Sabor RH mogao je 25. lipnja 1991. donijeti Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske i Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Izvršenje tih odluka odgođeno je zbog pritiska međunarodne zajednice sve do 8. listopada. Tada je konačno, jedan dan nakon raketiranja Banskih dvora u Zagrebu, prekinuta svaka državno-pravna veza s Jugoslavijom.

Ž.I., KT