Više od 2500 stranaca dobilo radne dozvole u BiH


Dok se državljani BiH iseljavaju u zemlje Zapada začuđuje činjenica da su prošle godine u BiH izdate 2 593 radne dozvole za strance. Tako su mnogi stranci pronašli svoj "zapad" upravo u BiH...

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Od ukupnog broja dozvola u Federaciji BiH je njih 1 682, u Republici Srpskoj 769, a u Brčko distriktu 142 radne dozvole.

Najviše radnih dozvola je za djelatnost trgovine na veliko i malo 634, za prerađivačku industriju 384 dozvole, za poslovanje nekretninama 312, za obrazovanje 244, a za građevinarstvo 176 radnih dozvola.

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, najviše radnih dozvola izdato je za građane Srbije 679, zatim Turske 378, Hrvatske 162, Kine 130 i Kuvajta 110, prenosi rama-prozor.info.

Po kvalifikacionoj strukturi, najviše radnih dozvola je za osobe sa visokom stručnom spremom 46 posto, zatim 30,54 posto za one sa srednjom stručnom spremom, te 9,87 posto za nekvalificirane radnike, što odgovara statistici iz prethodnih godina.

Udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u BiH u odnosu na prosječan broj zaposlenih osoba u BiH u odnosu na prosječan broj zaposlenih osoba u BiH u posljednjih pet godina kretao se između 0,3 posto i 0,4 posto

To pokazuje da zapošljavanje strane radne snage nema kvantitativni utjecaj na tržište rada u BiH. Međutim, čini se da je određen broj ljudi svoj «zapad» našao u BiH, zemlji iz koje se mnogo njezini građani žele iseliti.

Nažalost, živimo u vremenu u kojemu se i Norvežani i Nijemci iseljavaju u SAD, Talijani u Njemačku, Britanci u Španjolsku, a između dva popisa je milijun manje Japanaca. Očito je da na te negativne procese nije imun ni hrvatski narod.

Živimo u zaista čudnim i zanimljivim vremenima!

KT