Banja Luka

Banja Luka: Konferencija za novinare prigodom obilježavanja Nedjelje Caritasa


Prigodom obilježavanja Nedjelje Caritasa, 15.prosinca u prostorijama Evropske akademije u Banjoj Luci je 13. prosinca održana konferencija za novinare.

Na konferenciji se prisutnima obratio mons. dr. Miljenko Aničić, direktor Caritasa biskupije Banja Luka, koji je predstavio tekuće projekte i programe koje Caritas provodi.

Kada je riječ o brizi za stare, nemoćne i bolesne, te individue i obitelji u stanju socijalne potrebe, Caritas biskupije Banja Luka pruža pomoć za preživljavanje (u vidu distribucije hrane, odjeće, obuće lijekova i drva za ogrijev), te uslugu kućne njege starih i bolesnih te pomoć u kući (koju koristi između 150 i 200 osoba). Pored toga, pet dana u tjednu, priprema se kuhani obrok za navedenu kategoriju, i ovom uslugom obuhvaćeno je 30 osoba iz grada i bliže okoline. U Centru za život i obitelj, aktivni su: savjetovalište za brak i obitelj, terenski obilasci siromašnih i obitelji sa problemima, te program kumstava na daljinu za siromašnu djecu (kojim je obuhvaćeno 120 djece).

Programom obnove kuća godišnje je obuhvaćeno tri do četiri objekta (u 2018. sedam, a ove godine tri), a u sklopu Caritasa djeluje i vlastita stolarska i bravarska radionica, čiji proizvodi za krajnje korisnike imaju siromašne obitelji i povratnike.

Govoreći o realiziranim projektima, direktor Aničić spomenuo je europske i prekogranične projekte Poštujmo žene iz ruralnih područja namijenjen osnaživanju žena, koji i dalje traje, te Brinemo za starenje sa dostojanstvom i poštovanjem, namijenjen osobama treće dobi, te Stazama baštine – od graničara do Trapista, pokrenutog s ciljem upoznavanja sa djelovanjem monaškog trapističkog reda, a čija implementacija je završena.

Kada je riječ o aktualnim projektima i programima, mons. Aničić je govorio o projektu PRO Budućnost, koji podrazumijeva rad sa lokalnim vlastima u BiH, sa naglaskom na mir i suživot u zajednici. Također, istaknuto je i uspješno djelovanje Socijalno-edukativnog centra, koji se bavi obrazovanjem odraslih, te nudi širok spektar formalnih i neformalnih obuka. Gospodarski projekti većinom su realizirani kroz djelovanje zemljoradničke zadruge Livač, koja obuhvata farmu muznih krava, siranu i proizvodnju sira Trapist, bio plin postrojenje i proizvodnju struje, te plasteničku proizvodnju povrća.

O djelovanju Doma za starije osobe, Socijalnog centra Ivan Pavao II., govorila je direktorica ove ustanove, Žaklina Garić, koja je istaknula da Dom uspješno djeluje od 2009. Trenutačno Dom broji 90 korisnika, a proširen je za još 20-tak osoba uključujući i odjel za lica sa demencijom. U svom obraćanju, Garić je spomenula značaj trogodišnjeg projekta Ne zaboravi, namijenjenog edukaciji osoba za njegu dementnih lica.

O projektu Podrška migrantskoj situaciji u BiH, govorio je koordinator Nikica Prskalo. On je kazao da projekt podrazumijeva rad praonice rublja za migrante u migrantskom kampu Bira (Bihać), te distribuciju jednokratne pomoći u odjeći i higijeni za ovu kategoriju. Govoreći o konkretnim podacima, on je istaknuo da je usluge praonice do sada koristilo oko 22 000 korisnika, te je oprano oko 65 tona rublja. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta života tijekom boravka migranata u BiH.

Projekt Your Job-Tvoj posao, kojeg Caritas Banja Luka provodi u suradnji sa još tri partnera (Srbija, Kosovo i Albanija), govorila je lokalna savjetnica za zapošljavanje, Dajana Umićević. Ona je kazala da je cilj projekta pomoć zapošljivosti mladih, kroz pružanje prilika za mlade nezaposlene osobe (u dobi od 15 do 30 godina) za zaposlenje, dodatno usavršavanje i pokretanje vlastitog poduzeća.

Na samom kraju, spomenuti su i planirani projekti, a to su dječji vrtić (za ukupno 85 djece iz različitih starosnih grupa), čija realizacija je najavljena za siječanj 2020., te projekt jačanja župnog Caritasa, odnosno edukacija i osnivanje župnog Caritasa za 12 do 15 župa, u suradnji sa Caritasom BiH.

KT