Bugojanska župa ima novo i mlado pastoralno i ekonomsko vijeće


Za vrijeme mise 19. svibnja župa Sv. Ante Padovanskog u Bugojnu dobila je na pet godina novo Župno pastoralno (ŽPV) i ekonomsko vijeće (ŽEV).

Preč. Ilija Ivoš, dekan Bugojanskog dekanata, zajedno s fra Hrvojem Radićem, župnikom vjerničke zajednice Sv. Ante Padovanskog i fra Ivanom K. Pavlovićem, župnim vikarom, slavio je sv. misu tijekom koje je uspostavljeno na petogodišnji mandat novo Župno pastoralno (ŽPV) i ekonomsko vijeće (ŽEV).

Nakon što je župnik pročitao Dekret o imenovanju, dekan je pojedinačno pozvao nove članove da pred njim polože zakletvu.

Za Župno ekonomsko vijeće Sv. Ante Padovanskog imenovani su: Milan Soldo, Antonio Džolan i Toni Pocrnja, a za Župno pastoralno vijeće: Nikolina Drežnjak, Ana Zelić, Ljiljana Marin, Dragana Brnada, Antonela Voglar, Ana Džolan i s. Ivana Džambas.

Inače, u skoro punoj župnoj crkvi, prije sv. mise, ovogodišnji prvopričesnici, njih 13 predvodili su pobožnost svete krunici i sudjelovali u euharistijskom slavlju.

Ž.I., Ž.B., KT