Sarajevo

„Dječji vrtić Sveta Obitelj“: Natječaj za odgojiteljicu i medicinsku sestru


Predškolska ustanova „Dječji vrtić Sveta Obitelj“ iz Sarajeva raspisala je natječaj za popunu radnih mjesta odgojiteljice i medicinske sestre.

Dječji vrtić Sveta Obitelj raspisao je natječaj za:

- za popunu radnog mjesta odgojiteljice, magistar predškolskog odgoja (m/ž), 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (u trajanju od tri mjeseca) u punom radnom vremenu. Uvjeti za radno mjesto su završen predškolski studij, položen stručni ispit te ostali zakonom propisani uvjeti.

 za popunu radnog mjesta medicinske sestre (m/ž), 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (u trajanju od tri mjeseca) u punom radnom vremenu. Uvjeti za radno mjesto su završena škola, položen stručni ispit te ostali zakonom propisani uvjeti.

Uz prijavu priložiti:

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- presliku potvrde o položenom stručnom ispitu

- presliku krsnog lista

- presliku rodnog lista

- kratak životopis

- vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijam u radni odnos ne postoje

zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave poslati u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj za izbor odgojiteljice i medicinske sestre – ne otvarati˝, na adresu: PU „Dječji vrtićSveta Obitelj“, Nikole Šopa 50a, BiH 71 210 Sarajevo/Ilidža.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravodobno obaviješteni o rezultatima natječaja.