Sarajevo

Djelatnici Caritasa Slovenije obišli izbjeglički kamp Ušivak


Jana Lampe, Alen Salihović i Meta Černoga iz Slovenije u sklopu redovitog monitoringa na projektu "Osnaživanje žena u BiH" posjetili su, 10. svibnja, izbjeglički kamp Ušivak u Hadžićima pokraj Sarajeva.

Cilj je bio informirati se o migrantskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Upravitelj kampa Stevan Jugović iz IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije), dao je osvrt na cjelokupnu situaciju s migrantima, fokusirajući se na kamp Ušivak.

Pored problema i vidljivih potreba u kampu za hranom, higijenom, društvenim aktivnostima, medicinskom skrbi i drugim pomoćima, gosp. Jugović predstavio je ljudsku stranu priče. Migranti iz Pakistana, Afganistana, Sirije, Iraka, Irana, Maroka, Ukrajine, Kazhastana i drugih zemalja imaju cilj: „Bolji život“.

Svi oni bježe od siromaštva, rata, gladi, neuređenih odnosa i drugih nedaća koje ih tjeraju kako biti uporan na svom putu. A put koji su prešli do sada, nimalo nije lagan. Nerijetko dođu u kamp ozlijeđeni, s bolnim ranama na nogama, iscrpljeni od umora, žeđi i gladi. Osoblje u kampu se trudi dočekati ih na najbolji način i pružiti im pomoć. U kampu radi veliki broj agencija i organizacija, uključujući i Caritas BiH i Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije.

Tom prigodom Stevan je napomenuo da je zahvalan na Caritasovom doprinosu u higijeni, koja je došla u najkritičnijem trenutku, pa je i nabrojao djelatnike iz oba Caritasa s kojima usko surađuje, Josip Dugandžić iz Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, Kristina Bičvić i Dijana Muzička iz Caritasa Bosne i Hercegovine.

Tijekom obilaska kampa partneri iz nacionalnog Caritasa Slovenije mogli su vidjeti mladiće od 15 do 18 godina kako igraju nogomet i odbojku, bilijar... Starija braća čuvaju mlađu braću i sestre, šetajući kroz kamp. S njima su izmijenili nekoliko rečenica, uz obavezan osmijeh i zahvalnost za pomoć, njihove priče o dugom putu koji ih je doveo u Bosnu i Hercegovinu koje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim, pa ni goste iz Slovenije.

Za kraj gosti su vidjeli i grafit: „Nebo nema granica“!

caritas.ba/KT