Don Marin Krešić u Cimu slavio Mladu misu


Don Marin Krešić je u subotu 29. srpnja, u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira, Cim – Mostar proslavio svoju Mladu misu, uz nazočnost obitelji, brojnih svećenika i vjernika.

Don Marin je rođen u Mostaru 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi Sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007.

Osnovnu školu pohađao je u Cimu od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao, a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016. Diplomirao je 2016. na temu Liturgijski kalendar u životu Crkve.

Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka rujna 2016. godine biskup ga je odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru, gdje se pripremao za đakonat.

Đakonsko ređenje je primio 4. prosinca 2016. u rodnoj župi Sv. Marka evanđelista u Cimu u crkvi Krista Dobrog Pastira. Svoj đakonski praktikum nastavio je u rodnoj župi.

Svećeničko ređenje je primio 25. lipnja 2017. u katedrali u Mostaru po rukama mjesnoga biskupa Ratka Perića.

Kako javlja bljesak.info nakon Mlade Mise don Marin je otišao na službu vikara u župi Sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek u Gradini, Krehin Gradac.

KT