Kopao pijesak i uništio arheološko blago BiH


Na lokalitetu Mali Han u Lištanima, u blizini Livna, iskopom pijeska došlo je do devastiranja dijela arheološkog lokaliteta s ostacima prapovijesnog tumula i kasnosrednjovjekovnog groblja, navode iz Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno.

Arheološki lokalitet Mali i Veliki Han u Lištanima odlukom Komisije za proglašenje nacionalnih spomenika proglašen je nacionalnim spomenikom BiH. Tako su obuhvaćeni prapovijesni tumuli na kojima su se kasnije tijekom kasnog srednjeg vijeka vršili ukopi pod stećcima. Na Velikom Hanu registrirano je 25 stećaka te na Malom Hanu 59 stećaka.

Arheološkim lokalitetom Mali Han uz veliki tumul na kojemu je kasnosrednjovjekovno groblje obuhvaćen je i izdvojeni tumul u neposrednoj blizini na kojemu su se također vršili ukopi tijekom kasnog srednjeg vijeka.

Nažalost na tom dijelu lokaliteta došlo je do nelegalnog iskopa pijeska pri čemu je lokalitet devastiran.

"Pretpostavljamo da je se radilo o prapovijesnom tumulu ali kako su dvije trećine iskopane nemamo sačuvanih nalaza kojima bi to potvrdili. Na površini tumula tijekom kasnog srednjeg vijeka vršili su se ukopi. O tomu nam svjedoči jedan sačuvani stećak i nadgrobne ploče utonule u zemlju. Također u presjeku iskopa vidi se arhitektura grobova s kamenim obložnim pločama te ljudske kosti razbacane po iskopu. O devastiranju arheološkog lokaliteta obaviješten je nadležni Zavod za zaštitu spomenika u Sarajevu nakon čega je izvršen terenski izvid. U tijeku je daljnje postupanje u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini", naveli su iz Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno, a prenio je portal grad-busovaca.com

Poručili su kako smo svjedoci nesavjesnog uništavanja dijela kulturno povijesne baštine koja je svjedok povijesnih zbivanja i prisutnosti različitih civilizacija na ovome području.

Ž.I., KT