Vrhbosanski nadbiskup koadjutor dr. mons. Tomo Vukšić

Ohrabriti katoličke vjernike


Vrhbosanski nadbiskup koadjutor dr. mons. Tomo Vukšić za "Katolički tjednik" s distance od pet godina progovorio je o odjecima pohoda pape Franje Sarajevu 6. lipnja 2015.

Vrhbosanski nadbiskup koadjutor dr. mons. Tomo Vukšić

Sjećajući se apostolskoga pohoda pape Franje Sarajevu, podsjetio bih na tri velike osnovne nakane s kojima je došao i koje je nastojao ostvariti.

Papa Franjo je 266. nasljednik apostola Petra. A temeljna uloga apostola Petra, kao svakog njegova nasljednika, jer je sam Isus tako htio, sastoji se u tomu da je on stijena na kojoj je izgrađena vidljiva Kristova Crkva. A osnovna mu je služba, kako je opet rekao sam Isus, utvrđivati svoju braću u vjeri. Iz toga proizlazi njegovo dostojanstvo, poslanje i njegova odgovornost. Papa je ponizni sluga Isusa Krista, u službi evanđelja, Crkve i svakoga Božjeg stvorenja. On je za cijelu Crkvu i za svakoga pojedinog katolika Petar naših dana, a zajedno sa svima nama on je kršćanski vjernik u toj istoj Crkvi. Upravo zato je, najavljujući svoj dolazak u Sarajevo, kazao da na prvom mjestu dolazi ohrabriti katoličke vjernike.

Kao drugu svrhu svoga dolaska u svojoj najavi naveo je nakanu potaknuti cijelo društvo na dobro i dati doprinos izgradnji bratstva i mira kao temelja društvene sloge koju treba brižno izgrađivati.

Uz to, u istoj svojoj najavi, kazao je kako na razini odnosa pripadnika različitih vjera želi ohrabriti međureligijski i ekumenski dijalog i prijateljstvo.

Hvala mu za te poticaje! Njihovo ostvarenje vrlo je važno u životu vjernika. I silno potrebito u složenom društvu BiH. Jednostavno zato što nema drugoga poštena puta koji bi vodio u sretnu budućnost na ovomu i na onomu svijetu.

J.P., KT