Sarajevo

Prva formacija nove generacije animatora Vrhbosanske nadbiskupije


U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu u razdoblju od 16. do 18. studenoga, održana je prva formacija 11. generacije animatora Vrhbosanske nadbiskupije.

Piše: Valentina Gluvić/ KT

Sudionici formacije, njih 51, iz različitih župa Vrhbosanske nadbiskupije, brojčano obogaćeni sudjelovanjem mladih iz dvije župe Mostarsko-duvanjske biskupije, tijekom ove, prve formacije, imali su se priliku upoznati međusobno, ali i s animatorima instruktorima, koji su na čelu s ravnateljem NCM-a, vlč. Šimom Maršićem, nositelji i voditelji programa Škole animatora Mladi za mlade.

Projekt Mladi za mlade
Većina sudionika već je na neki, sebi svojstven način i shodno svojim vještinama i talentima, uključena u razne župne i školske aktivnosti, te su na Školu animatora došli uz poticaj župnika, duhovnih asistenata i časnih sestara, koji u njima prepoznaju potencijal za održavanje i pokretanje župnih aktivnosti i svoju produženu ruku za rad s mladima i djecom u svojim zajednicama.

Tijekom uvodnog dijela programa, sudionici su upoznati s načinom rada i realiziranja programa formacije, ali i općenito projekta Mladi za mlade čiji su dio ove tekuće školske godine. Tako su se upoznali i s dosadašnjim iskustvima i mogućnostima djelovanja sudionika u njihovim zajednicama, što pored samog upoznavanja, ima za cilj i poticanje razmjene ideja i primjera dobre prakse, posebno za predstojeće adventsko razdoblje koje je jedinstvena prilika za angažman i djelovanje mladih u župi.

Biti oduševljen i oduševljavati
Pod tematskom cjelinom Animirati – Tko? Što? Kako?, koja zapravo objedinjuje cjelokupan sadržaj prve formacije, sudionicima je omogućeno stjecanje osnovnih informacija o animaciji kao načinu služenja unutar zajednice, animiranju i animatoru kao onomu koji je pozvan „dati život“, „dati dušu“, prenijeti svoje oduševljenje Isusom Kristom, svjestan svoje uloge i važnosti kao vjernika laika uključenog u život Crkve. Kako bi animator mogao oduševljavati, potrebno je da i sam bude oduševljen, duhovno i moralno izgrađen, stoga se kroz radionice razgovaralo i posvješćivalo tri važne teme za identitet i ulogu animatora, a to su njegov osobni (antropološki) identitet, kršćanski identitet i zasnivanje poslanja animatora na primjeru Isusa Krista te vrijednosti u životu i radu animatora koje svatko posjeduje, ali na kojima je pozvan raditi, razvijati ih i dosljedno ih očitovati u svim područjima života.

Evanđeoske vrednote
Poseban naglasak stavljen je na evanđeoske vrednote koje se često razlikuju od onih koje se žive u svijetu koji nas okružuje.

Vlč. Vlatko Rosić, ravnatelj Katoličkog školskog centra u Zenici, predvodeći misno slavlje s mladima, polaznike Škole animatora u svojoj je propovijedi motivirajućim govorom ohrabrio u nastojanjima i želji da budu dobri kršćanski animatori, pravi nasljedovatelji Isusa Krista.

Tijekom nedjeljne svete mise, p. Vinko Mamić, naglasio je ponovno važnost poslanja animatora u Crkvi i zajednici, kako svoj poziv za animiranje mladi trebaju vidjeti kao blagoslov i dar čije će plodove zasigurno uvidjeti u svom životu i za koji će sigurno biti višestruko nagrađeni i praćeni Božjim blagoslovom, a o čemu govori jedan biblijski citat: „Oni koji su mnoge učili pravednosti, blistat će kao zvijezde navijeke, u svu vječnost“ (Dn 12,3). Istaknuo je kako su oni zapravo „suučesnici“ u Božjem stvaralačkom naumu i pozvani podariti dah svemu oko sebe, kao što je i Bog udahnuo dah života u čovjeka kojeg je stvorio od praha zemaljskog (Post 2,7).

Sigurno da će program ove 11. Škole animatora biti na korist i zadovoljstvo i voditelja i sudionika jer raznolikost skupina iz kojih mladi dolaze, ali i bogatstvo njihovih međusobnih različitosti temelj je za buđenje novih ideja i poticaj za djelovanje, a iskustvo animatora instruktora pouzdan temelj za prijenos znanja i metoda za realizaciju ovih ideja. Već svojim pozitivnim odgovorom za sudjelovanje u programu, mladi su pokazali da su spremni i žele odgovoriti na izazov biti vidljivim svjedocima Božje ljubavi i oruđe kroz koje će On djelovati.