Brčko

S televizijom su dobili i vjeronaučni kabinet


Župa Presvetog Srca Isusova i JU Poljoprivredna i medicinska škola u Brčkom zajedno su aplicirale na natječaj za volonterske i medijske akcije u sklopu projekta Škola volonterizma.

Zajedno s vjeroučiteljem Ivanom Šarčevićem, 39 vjeroučenika realiziralo je akciju Uređivanje i opremanje učionice katoličkog vjeronauka u JU Poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Brčkom.

Cilj akcije bio je potaknuti učenike na stvaralaštvo i obogatiti nastavu katoličkog vjeronauka u JU Poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Brčkom; dati učenicima priliku za uvođenje modernih tehnologija u nastavni proces te pokazati otvorenost Crkve prema drugima.

Najprije su uredili učionicu postavljanjem plakata iz svih bitnih tema koje se obrađuju u nastavi katoličkog vjeronauka. Poseban naglasak, uz vjersku naobrazbu, stavi su na područje ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Taj naglasak je poglavito zbog specifičnosti Brčko Distrikta, u kojemu škole zajedno pohađaju učenici islamske, pravoslavne i katoličke pripadnosti. Kroz taj naglasak bi se pokazala i otvorenost Crkve prema drugima i drugačijima.

U školi JU Poljoprivrednoj i medicinskoj školi u Brčkom postoje učionice pravoslavnog i islamskog vjeronauka, samo nije postoji učionica za izvođenje nastave katoličkog vjeronauka. Za dobivanje učionice bila je potrebna još televizija što je nabavljeno kroz projekt NCM-a. Župa Brčko je ranije osigurala računalo i printer.

Sada uz televiziju i računalo mogu nastavu vjeronauka obogatiti prezentacijama, poučnim video-klipovima i filmovima, te potaknuti učenike na kreativnost i produbljivanje znanja – kako iz katoličkog vjeronauka – tako i informatičke pismenosti.

KT