Ski vikend na Vlašiću za djecu iz župa Drvar i Bosansko Grahovo


U organizaciji župa Drvar i Bosansko Grahovo skupina od 15-ak djece uzrasta viših razreda osnovne škole boravila je od 8. do 10. veljače u Travniku i na Vlašiću.

Na skijalištu Babanovac na Vlašiću djeca su imala organiziranu dvodnevnu školu skijanja pod vodstvom ovlaštenog instruktora prof. Ante Sučića, nastavnika tjelesnog odgoja u Katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku. Djeca su tako uspješno svladala osnovne vještine skijanja i osposobljena za samostalno spuštanje niz lakše skijaške staze.

Mladi gosti iz Drvara i Grahova zajedno sa svojim župnikom bili su smješteni u travničkom Sjemeništu pod čijim svodovima djeluje i KŠC Petar Barbarić. Tamo su slavili misu u sjemenišnoj crkvi i posjetili grob Sluge Božjeg Petra Barbarića, a u druženju sa sjemeništarcima i ostalim učenicima imali su prigodu upoznati se s djelovanjem KŠC-a i načinom života u sjemeništu i internatu.

U Travniku su djeca posjetila i rodnu kuću nobelovca Ive Andrića, župnu crkvu u kojoj je ovaj veliki Travničanin kršten, Šarenu džamiju i izletnički lokalitet Plava voda. Na vlašićkom platou Galica djeca su bila ugoštena i u Planinarskom domu Erich Brandis koji je u vlasništvu lokalnih planinara Hrvata.

Nezaboravni ski vikend na Vlašiću za djecu iz Drvara i Grahova plod je prijateljstva i suradnje ove dvije župe s lokalnim travničkim udrugama za humani i održivi razvoj KLIK i Naše polje koje su potpomogle realizaciju ovog projekta.

Ova suradnja je primjer kako manje i siromašnije lokalne zajednice i župe – u vremenu naglašene sveopće društvene negativnosti – mogu također biti pokretači pozitivnih ideja i projekata u svrhu poboljšanja uvjeta života, napose za djecu i mlade.

KT / Ž. D. G.