U kojoj je fazi kauza časnog sl. Božjeg Petra Barbarića?!


U prigodi obilježavanja Dana Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku, 28. travnja, upitali smo vicepostulatora Barbarićeve kauze u kojoj je ona fazi.

Vicepostulator kauze časnog sl. Božjeg Petra Barbarića (o čijem životu više možete pročitati ovdje), p. Ante Topić, SJ, župnik jedine župe u BiH koju pastoriziraju oči isusovci – Sv. Ignacija na Grbavici u Sarajevu, rado nam je odgovorio.

Papa Franjo potpisao je 18. ožujka 2015. odobrenje da vatikanska Kongregacija za kauze svetaca objavi dekret o herojskim krepostima sluge Božjega Petra Barbarića. Time je dovršen prvi i najvažniji dio procesa za beatifikaciju sluge Božjega koji je započeo još 1938. i trajao, s prekidima zbog objektivnih razloga, 77 godina! 
Ovim dekretom potvrđuje se da je sluga Božji Petar Barbarić, novak-skolastik Družbe Isusove posjedovao u herojskom stupnju teološke kreposti vjeru, ufanje i ljubav prema Bogu i bližnjemu, kao i stožerne kreposti razboritost, pravednost, umjerenost i jakost i njima pridružene kreposti.
Od sada pa do beatifikacije Petar Barbarić nazivat će se ČASNI sluga Božji (latinski: venerabilis!). 
Iz svih dokumenata koji su bili predstavljeni Kongregaciji, službeni teolozi koji su ih proučavali uvjerili su se i zaključili kako je Petar Barbarić stvarno u svome kratkom životu vršio kršćanske kreposti na herojski način i da može biti proglašen blaženim ako se ispuni i drugi uvjet, a to je jedno čudo. Odnosno, to je priznanje vatikanske liječničke komisije jedno čudesno uslišanje, znanstveno neobjašnjivo koje se treba dogoditi po Petrovu zagovoru“, obrazložio je p. Ante Topić, vicepostulator.

P. Ante Topić, vicepostulator

Kao vjernici nastavimo moliti na nakanu Petrova proglašenja blaženim, uzdajući se u njegov zagovor.

Molitva za proglašenje Petra Barbarića blaženim

Gospodine Isuse Kriste, udostoji se proslaviti svojega vjernog slugu Petra i daj da po njegovu uzoru sve više ljubimo tvoje Presveto Srce i vjerno ti služimo u čistoći tijela i duše.
Nebeska Kraljice i Majko naša Marijo, izmoli svojim svemogućim zagovorom od Boga da tvoje odabrano dijete bude uskoro uzvišeno na čast oltara.
Sveti Josipe, zaštitniče Hrvatske, moli za Petrovu beatifikaciju. Amen.

J.P., KT