Sarajevo

Upriličena prva Demokratska akademija za mlade


U organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih "Ivan Pavao II.", a u sklopu projekta "Vision is decision - Mladi i demokracija", upriličena je od 29. lipnja do 3. srpnja prva Demokratska akademija za mlade.

 

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. u sklopu projekta Vision is decision - Mladi i demokracija, organizator je prve Demokratske akademije koja ima za cilj umrežiti mlade iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te im pomoći razviti znanja i vještine koje su im potrebne u aktivnostima u vezi s procesom donošenja odluka.

Akademija za mlade započela je u prostorijama NCM-a nakon okupljanja sudionika te pozdravom djelatnika ove institucije Marijane Miketek i Alena Gudala koji su predstavili program projekta u sklopu kojega se mladima želi pružiti motivacija za obrazovanjem, opstankom i ostankom u BiH. Mladi su pozvani da budu inicijatori promjena i u vlasti i politici kako bi se stvarala nova radna mjesta, a sve to korištenjem znanja, vještina i sposobnosti koje imaju. Cilj je također potaknuti mlade na uključivanje u javni život, zalaganje za mir zatim metodama neformalnog učenja poučiti ih o aktivnom građanstvu, mogućnostima društvenog djelovanja, pružiti priliku da razmijene iskustva sa strukturama vlasti.

Inače, mladi su prije Demokratske akademije prošli kroz tri vikend susreta kroz školsku godinu, gdje su imali priliku slušati o aktivnom građanstvu, mogućnostima političkog djelovanja, te vještinama pregovaranja. Također, za vrijeme Akademije imali su niz susreta, edukativnih radionica i izleta.

U radionici Prava, odgovornosti i pravila u skupini su molgi vidjeti koliko je njihov doprinos u demokratskoj proceduri važan te kako imaju prgodu utjecati na sastavljanje pravila. Zatim su vježbali komunikacijske vještine, a nije izostala i zabava kao dio programa za učenje kroz različite takmičarske igre.

Razgovaralo se i o važnosti volonterizma, prednostima i nedostacima volonterskog rada, te na koji način ovakvim djelatnostima se može iskoristiti slobodno vrijeme. Također jedna od tema je bila o koronavirusu te što je pandemija promijenila u životima mladih.

Kroz sve dane Akademije sudjelovalo je 20-ak mladih, a zajednički je rađeno na Deklaraciji koju je na kraju pročitala Ivana Smoljo.

Također, nedaleko od zdanja NCM-a, na prigodnom mjestu koje je nazvano Aleja demokracije mladi su zasadili drvo.

Ž.I., KT