Vatrogasci uklonili oštećenu fasadu sa zvonika u Travniku


U župi Sv. Ivana Krstitelja u Travniku, nakon potresa iz studenoga 2019. primijećena su oštećenja na spoju plafona i zidne volte na zidu svetišta te na koru koja su predstavljala opasnost za vjernike...

Nažalost, šteta koja je nastala prije dva i pol mjeseca povećala se s 13. na 14. siječnja kada se veliki dio napukle desne malter zidane obrve obrušio te pao točno ispred ulaznih vrata.

Najviše je oštećenje vidljivo na dijelovima zvonika u završnim špicevima. Tu su i pukotine te otpali dijelovi vanjske ukrasne obrve vrha zvonika koji se spajaju sa bakarnim limom.

Ostatak napuklih dijelova postao je viseća prijetnja sigurnom prolazu vjernika u crkvu. Nakon što je župnik vlč. Marko Mikić sagledao situaciju o svemu je obavijestio načelnika općine Travnik Admira Hadžiemrića i zamolio za intervenciju i pomoć vatrogasne jedinice iz Travnika.

Uz nazočnost pripadnika policije vatrogasna jedinica je 16. siječnja brzom intervencijom uklonila nesigurne i napukle dijelove vanjske fasade na zvoniku

Vjernička zajednica na čelu sa župnikom je zahvalna načelniku općine, policijskoj upravi te vatrogascima u Travniku koji su otklonili opasnost za vjernike koji dolaze na mise.

KT