Zagreb

Održan seminar Zajednice Molitva i Riječ


Zajednice Molitva i Riječ (ZMR) u suradnji sa župom Sv. Marka Križevčanina održala je u Zagrebu seminar Nove evangelizacije pod geslom:“Ne boj se, samo vjeruj” od 9. do 11. studenog u Zagrebu.

Voditelji seminara bili su teologinje Marina Peterlin i Marina Ćavar te vjeroučitelj Marijan Presečki, dugogodišnji članovi ZMR, i suradnici prof. Tomislava Ivančića. Posredovali su duboke teološke istine jezikom razumljivim suvremenom čovjeku, a na temelju osobnog iskustva susreta s Isusom Kristom.

Oko 150 sudionika svih doba imalo je prigodu dublje upoznati svoje kršćansko dostojanstvo i primiti poticaj za pretočiti svoj kršćanski identitet u praksu svakodnevice. Istaknuta je potreba svjesno oživjeti snagu primljenih sakramenata kako bi kao kršćani postali prepoznatljivi u crkvi i svijetu po radosti, međusobnoj ljubavi i spremnosti na služenje drugima. Prepoznata je ljepota i snaga Crkve koja se jasno očituje onda kada su udovi Tijela Kristova oživljeni i pokrenuti dubokim osobnim iskustvom vjere tj. iskustvom Duha.

Sadržaj seminara, kao i cilj i struktura, određeni su crkvenim dokumentima, a posebno pape Pavla VI. Evangelii nuntiandi, pape Ivana Pavla II. Catechesi tradendae i Ecclesia in Europa te hrvatskih biskupa Na svetost pozvani, kao i obrednikom Inicijacija – red pristupa odraslih u kršćanstvo. Bitan sadržaj seminara pripremljen je prema posebnom priručniku, knjizi Susret sa živim Bogom prof. dr. Tomislava Ivančića.

Zajednica Molitva i Riječ (ZMR) katoličko je vjerničko laičko društvo koje je utemeljio mons. Tomislav Ivančić.

KT