Preminula s. Asumpta Vlašić, redovnica s Danača


U 83. godini života i 65. godini redovništva, 3. rujna, u Dubrovniku je preminula s. M. Asumpta (Matija) Vlašić, redovnica Družbe sestara franjevki od Bezgrješnog začeća koja je desetljećima radila u Općoj bolnici u Dubrovniku.

S. Asumpta je rođena 1936. u župi Sovići u Hercegovini od oca Kažimira i majke Janje rođ. Prlić. U Družbu sestara franjevki od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika, stupila je 1952. Prve zavjete položila je 1954., a doživotne 1960. Redovnički život je, osim kratkog boravka i djelovanja u Stonu, provela na Dančama. U Družbi je više puta bila savjetnica i obnašala dužnost generalne ekonome.

Osnovnu školu pohađala je u Sovićima i završila u Stonu. Srednju školu s. Asumpta je završavala uz rad u zahtjevnim i ponekad nesklonim uvjetima i vremenima. Najprije je završila tzv. Kurs sanitetske službe u Stonu 1959., gdje je i radila do 1962. u zdravstvenoj stanici, kao pomoćna bolničarka. Nakon toga je započela rad u bolnici u Dubrovniku.

Uz rad usavršavala je svoje znanje i pohađala Školu za medicinske sestre, prvo u Sarajevu a zatim u Splitu, gdje ju je završila 1965.

U Općoj bolnici u Dubrovniku službeno je radila do svoje mirovine, a bolesnima i potrebitima je pomagala gdje god i kad god je stigla, do svoje smrti.​

Osim rada u dubrovačkoj bolnici s. Asumpta je svirala i svojom glazbom slavila Gospodina.

Sprovod pokojne s. Asumpte bit će  na groblju na Dančama 5. rujna u 11 sati.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

KT