Mons. Fouad Twal na Glavnoj izbornoj skupštini "Napretka"


Mons. Fouad Twal, katolički nadbiskup Jeruzalema, boravit će u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini od 4. do 8. srpnja.

Mons. Twal će sudjelovati na 66. Glavnoj izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak koja će se održati u subotu 6. srpnja u 11 sati u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. Latinski će patrijarh nakon završetka Skupštine služiti svetu misu u sjemenišnoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda u 18 sati.

Mons. Twal, prethodno koadjutor Latinskoga jeruzalemskog patrijarhata, rođen je 1940. u Madabi u Jordanu, a 1966. godine je zaređen za svećenika.

Godine 1975. diplomirao je kanonsko pravo na Papinskoj crkvenoj akademiji, a od 1977. do 1992. obnašao je diplomatsku službi u apostolskoj nuncijaturi u Hondurasu te u apostolskim nuncijaturama u Njemačkoj i Peruu.

Godine 1992. imenovan je biskupom prelatom u Tunisu, a tri godine poslije nadbiskupom.

Obnašao je također dužnost predsjednika Regionalne biskupske konferencije Sjeverne Afrike.

KT