JRS obilježava 37 godina postojanja


JRS – „Isusovačka služba za izbjeglice“ („Jesuit refugee service“) je neprofitna humanitarna udruga čije je poslanje pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba.

Kao međunarodna katolička organizacija koju je utemeljila Družba Isusova, nastala je i djeluje na temelju ignacijanske duhovnosti. JRS je vođen primjerom Isusa, njegovim suosjećanjem i ljubavlju prema siromašnima i odbačenima. Udruga je dio mreže međunarodne humanitarne organizacije Jesuit Refugee Service osnovane 1980, a njezin dan se obilježava 14. studenog.

Naime, prije 37 godina, tadašnji vrhovni poglavar Družbe Isusove p. Pedro Arrupe, duboko potresen nedaćama tisuća „ljudi iz čamaca“ tijekom bijega iz ratom razorenog Vijetnama, osjetio je snažnu želju za djelovanjem. Pozvao je Isusovce da pokušaju pridonijeti olakšavanju postojeće tragične situacije, a osnivanje JRS-a bio je isusovački globalni odgovor u cilju rješavanja izbjegličke krize u Aziji.

U Hrvatskoj JRS aktivno djeluje od 1993. brinući se za potrebe i prava izbjeglica i prognanika koji su morali pobjeći pred ratom i progonom. Od 2010. posebno se posvećuju potrebama osoba koje u Hrvatsku stižu iz afričkih i azijskih zemalja kao tražitelji azila u potrazi za sigurnošću i zaštitom.

Svakodnevnom prisutnošću u prihvatilištima za tražitelje azila Isusovačka služba za izbjeglice pruža psihosocijalnu potporu, pravno savjetovanje, radionice hrvatskog jezika i računalnog opismenjavanja, kao i posebno osmišljene radionice za osnaživanje žena. Također, usredotočena je na pružanje potpore osobama s međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj u njihovom procesu integracije kroz asistenciju u obilasku birokratskih institucija, tjednim posjetima njihovih domovima, pomaganjem u pronalasku poslova i organizacijom različitih integracijskih susreta s lokalnim stanovništvom.

Isusovačka služba za izbjeglice, kako prenosi Vatikanski radio, aktivno zagovara prava izbjeglica te provodi projekte i javne kampanje kako bi se podigla svijest o problemima i položaju izbjeglica. JRS djeluje sa suosjećanjem i ljubavlju te se povezuje s ljudima svih rasa, kultura i religija na otvoren način pun poštovanja i promišlja o svijetu u kojem ne postoje granice, podjele i progon ljudi iz njihovih domova, svijet u kojem se ljudi mogu slobodno i sigurno kretati – svijet u kojem svi imaju pravo na gostoprimstvo.

Na to podsjećaju i riječi pape Franje koje je uputio na Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2016.: „U korijenu Evanđelja milosrđa susret i prihvaćanje se isprepliću sa susretom i prihvaćanjem samoga Boga: prihvatiti drugoga znači prihvatiti Boga osobno! Ne dopustite da vam ukradu nadu i radost življenja koji su plod iskustva Božjeg milosrđa, koje se očituje u osobama koje susrećete na svom putovanju! Povjeravam vas Djevici Mariji, Majci selilaca i izbjeglica, i svetom Josipu, koji su iskusili gorčinu emigracije u Egipat.“

KT