COMECE potiče mlade na veće uključivanje u programe EU


Povodom nedavno obilježenog Međunarodnoga dana mladih, 12. kolovoza, Vijeće biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) potaknulo je novu Europsku komisiju da imenuje koordinatora za mlade, što je predviđeno strategijom EU-a za mlade 2019. – 2027.

Povodom Međunarodnoga dana mladih, Vijeće biskupskih konferencija Europske unije objavilo je priopćenje u kojemu, među ostalim, upozorava na neizvjesnost, frustraciju i marginalizaciju koje, zbog visoke stope nezaposlenosti, proživljavaju mladi u Europi. Europski su biskupi izrazili zadovoljstvo prijedlogom nove strategije Europske unije za mlade, koja bi se trebala provesti u razdoblju od 2019. do 2027. Novu Europsku komisiju, koja će s radom početi u studenome, biskupi su pozvali da provede spomenutu strategiju, a posebice dio koji se odnosi na imenovanje koordinatora za mlade.

Podsjetivši na postsinodalnu apostolsku pobudnicu pape Franje, Christus vivit, posvećenu mladima, biskupi su naglasili potrebu da se glasu mladih, koji su sadašnjost i budućnost svijeta te katalizatori promjene i preobrazbe, osigura što veći prostor. U tom je kontekstu Vijeće biskupskih konferencija Europske unije u travnju organiziralo susret o sudjelovanju mladih u društvu, te uspostavilo platformu s katoličkim organizacijama mladih, s ciljem što uspješnijega promicanja njihovih prijedloga i mogućnosti dijaloga s institucijama Europske unije, prenosi Vatican News.

U priopćenju europskih biskupa ističe se također da će Vijeće nastaviti doprinositi inicijativi Europske snage solidarnosti, programu koji mladima između 18 i 30 godina omogućuje sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima na području Europske unije, te u pregovorima za predstojeći program studentske razmjene Erasmus. Spomenutom strategijom Europske unije o politikama za mlade, u razdoblju od 2019. do 2027. želi se promicati sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podržati njihovo društveno i građansko zauzimanje te im osigurati sredstva potrebna kako bi zauzeli svoje mjesto u društvu.

Strategija ima težište na tri temeljna područja: mobilizaciji, povezivanju i osnaživanju. U nizu razgovora s mladima iz cijele Europe, tijekom 2017. i 2018., utvrđeno je 11 ciljeva vezanih uz probleme koji ih pogađaju: povezivanje Europske unije i mladih; ravnopravnost spolova; inkluzivna društva; informacije i konstruktivni dijalog; mentalno zdravlje i dobrobit; potpora mladima koji žive u ruralnim područjima; kvalitetni poslovi za sve; kvalitetno stručno osposobljavanje; prostor i jednaka mogućnost sudjelovanja za sve; održiva zelena Europa te organizacije mladih i europski programi.

KT