Vatikan

Dodjela Nagrade „Ratzinger“


Na svečanosti dodijele Nagrade „Ratzinger“ u Vatikanu 17. studenoga, koja je pripala profesorici Marianne Schlosser i arhitektu Mariju Botti, papa Franjo je poručio kako teologija i umjetnost trebaju i dalje poticati i uzdizati moć Duha, izvor snage, radosti i nade.

Sveti Otac se srdačno i sa zahvalnošću spomenuo Benedikta XVI., ističući kulturnu i duhovnu baštinu Pape emeritusa. „Kao poštovatelji njegove kulturne i duhovne baštine, primili ste poslanje da ju njegujete i činite da i dalje rađa plodom, u onom snažno crkvenom duhu koji je Josepha Ratzingera obilježavao još od vremena njegove plodonosne teološke aktivnosti u mladosti (…) Ohrabrujem vas da nastavite proučavati njegove spise, ali i suočiti se s novim temama, u vezi s kojima je vjera pozvana na dijalog (…) kao što je briga o stvorenomu kao zajedničkom domu, i zaštita dostojanstva ljudske osobe“, istaknuo je tom prigodom papa Franjo.

Profesorica na Sveučilištu u Beču i duboko uvjerena, kao i Benedikt XVI., u važnost teologije u prenošenju vjere, te u omogućavanju dijaloga između akademskoga svijeta i vjernika, Marianne Schlosser je, nakon bibličarke Anne-Marie Pelletier, druga žena dobitnica Nagrade Ratzinger. „Vrlo je važno da se sve više priznaje prinos žena na područjima teološkoga znanstvenog istraživanja i poučavanja teologije, koje se dugo smatralo gotovo isključivo za kler“, napomenuo je papa Bergoglio te istaknuo da je stoga potrebno poticati njihov prinos i pronaći više prostora, u skladu sa sve većom prisutnošću žena posebno na raznim odgovornim crkvenim područjima, a ne samo na onom kulturnom.

Kako javlja Vatican News, od prošle se godine, osim za teologiju, Nagrada Ratzinger dodjeljuje i na području kršćanski nadahnutih umjetnosti. Ove je godine nagrada dodijeljena arhitektu Mariju Botti koji je u svojoj dugoj karijeri pokazao posebnu osjetljivost prema svetosti prostora, kako to pokazuju crkve koje je projektirao. „U čitavoj povijesti Crkve, gdjegod se u svijetu proširio kršćanski navještaj, sakralne su građevine konkretno upućivale na Boga i na duhovnu dimenziju; izražavale su vjeru vjerničke zajednice. Stoga zadaća arhitekta, stvaraoca sakralnoga prostora u gradu ljudi, ima vrlo veliku vrijednost, te ju Crkva treba priznati i poticati, posebno kada prijeti opasnost od zaborava duhovne dimenzije, i od dehumanizacije gradskih prostora“, poručio je Papa.

KT