Duh je Božji dar koji nas liječi


U euharistiji na Duhove, 31. svibnja, koju je slavio u Bazilici Sv. Petra, papa Franjo je podsjetio kako je Duh Sveti gurnuo Crkvu „izvan ograda bojažljive i čuvane vjere“.

Misu je predslavio pred Oltarom katedre u vatikanskoj bazilici pred 50-ak vjernika smještenih između stupova u skladu s propisima o sprječavanju širenja koronavirusa.

"Duh dolazi k nama, sa svim našim razlikama i bijedama, kako bi nam rekao da imamo jednog jedinoga Gospodina, Isusa i jednog jedinog Oca i da smo zato braća i sestre! Krenimo iznova od toga, gledajmo Crkvu kao što je gleda Duh, a ne kao svijet. Svijet nas vidi podijeljene na lijeve i desne, s ovom ili onom ideologijom. Duh nas pak vidi kao one koji pripadaju Ocu i Isusu. Svijet vidi konzervativce i progresiste, Duh vidi djecu Božju. Svijet vidi strukture koje treba učiniti učinkovitijima; pogled duha vidi braću i sestre koji prose milosrđe. Duh nas ljubi i poznaje mjesto svakog pojedinog u cjelini: za njega nismo korijandoli nošeni vjetrom, nego nezamjenjivi dijelovi njegova mozaika", rekao je slikovito Papa i podsjećajući na početke Crkve i dan Duhova pozvao da "svoj pogled usmjerimo prema apostolima: među njima 'ima jednostavnih ljudi', postoje 'različita podrijetla i društveni konteksti'".

"Na Duhove apostoli razumiju objedinjujuću silu Duha. Vide to svojim vlastitim očima kad svi, premda govore različitim jezicima, čine jedan narod: Božji narod, oblikovan Duhom, koji tka jedinstvo s našim različitostima, koji daje sklad jer u Duhu je sklad. On je sklad. Da bi naviještali Riječ Gospodnju", podsjetio je Papa i dodao apostoli "ne pripremaju strategiju, nemaju pastoralni plan", Duh "ne želi da se sjećanje na Učitelja njeguje u zatvorenim skupinama, u malim skupinama u kojima čovjek uživa u stvaranju gnijezda".

"Ružna je bolest gledati u Crkvi ne zajednicu, obitelj, majku, nego gnijezdo. Duh tjera onkraj ograda plašljive i čuvane vjere. U Crkvi Duh jamči jedinstvo onima koji naviještaju", ustvrdio je Papa, a prenosi ika.hr.

"Oskudijevamo nadom i trebamo cijeniti dar života, dar koji je svaki od nas. Zato trebamo Duha Svetoga, taj Božji dar koji nas liječi od narcizma, viktimizacije i pesimizma", rekao je, između ostaloga, na kraju homilije Papa.

Ž.I., KT