Forum o komunikaciji i namicanju sredstava Caritasa Europa


Forum o komunikaciji u Caritasu održan je u Briselu od 28. do 29. listopada u organizaciji Caritasa Europa i okupio je 30-ak djelatnika Caritasa iz europskih Caritasa.

Sudionici dvodnevnog forum diskutirali su o alatima i metodama komuniciranja, pripremanju strategije komuniciranja i komuniciranje u kampanjama te u izvanrednim situacijama. Predstavljeni su primjeri komunikacije u Europskom parlamentu, komuniciranje u projektnim aktivnostima i zagovaranju, alatima i kampanjama koje provodi Caritas Internationalis na međunarodnoj razini, kampanji Caritasa Austrije, primjer brendiranja Caritasa Belgije, komunikacije u izvanrednim situacijama Caritasa Bosne i Hercegovine, te komuniciranje socijalnim mrežama koje su predstavile predstavnice EU ECHO.

Dogovoreno je da materijali i prezentacije budu postavljeni na internom portalu mreže Caritasa Internationalis, Baobab, na kojem interaktivno svi sudionici mogu sudjelovati u učenju i savjetovanju te razmjeni informacija.

Drugi dio susreta bila je radionica o namicanju sredstava 30. i 31. listopada na kojem je sudjelovalo 32 sudionika djelatnika Caritasa i diskutiralo o metodama namicanja sredstava, provođenja kampanje, pripremanje tiskanih materijala i vizuala, kreiranje baze donatora, odnosi sa velikim donatorima i alati koji se koriste u mreži Caritasa u Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Austriji i drugim zemljama.  Sudionici su razmjenjivali iskustva o uspješnim i neuspješnim kampanjama, brendiranju Caritasa, i utjecaju vanjskih faktora na namicanje sredstava, javlja caritas.ba.

Caritas Bosne i Hercegovine je na ovim susretima predstavljala gđica Sanja Horvat. Oba susreta su organizirana u okviru procesa institucionalnog jačanja Caritasa i potpore mreže Caritasa Europa nacionalnim Caritasima.  

KT