Izabrana nova generalna uprava franjevaca trećoredaca


Na generalnom kapitulu, održanom u Rimu od 29. svibnja do 10. lipnja izabrana je nova generalna uprava franjevaca trećoredaca za sljedećih šest godina.

Za generalnog ministra izabran je fra Amando Trujillo Cano iz Meksika, za generalnog vikara fra Sean Sheridan iz SAD-a, za generalne vijećnike fra Thomas Cochuchira iz Indije, fra Calogero Favata iz Italije, fra Danijel Gornik iz Hrvatske i fra Gregory Vajira iz Šri lanke, a za generalnog tajnika fra Seraphim Beshoner iz SAD-a.

Duhovni nagovor u pripravi za izbor generalnog ministra održao je kardinal Luis F. Ladaria Ferrer, SJ, prefekt Kongregacije za nauk vjere, a izboru generalnog ministra na Duhove, 9. lipnja, predsjedao je mons. Jose’ Rodriguez Carballo, OFM, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Na kapitulu je sudjelovalo četrdeset kapitularaca, uključujući članove dosadašnje uprave te provincijale i delegate iz trinaest provincija. Iz Hrvatske su sudjelovali provincijal fra Ivo Martinović, delegati fra Zvonimir Brusač i fra Matej Jovanovac te generalni tajnik i vijećnik fra Danijel Gornik. U Redu je krajem 2018. godine bilo 666 svečano zavjetovane braće (820 članova uključujući i privremeno zavjetovanu braću i novake).

U prvom dijelu kapitula, prenosi IKA, podnesena su izvješća dosadašnje uprave i ureda Generalne kurije te izvješća iz provincija i delegacija. U posebnim izlaganjima predstavljeni su statistički podatci o članovima Reda, direktorij o djelovanju na području djela milosrđa, pravde, mira i očuvanja stvorenog, direktorij za upravljanje vremenitim dobrima, radni tekst revidiranog Odgojnog plana Reda te Plan evangelizacijskog djelovanja u školama i sveučilištima franjevaca trećoredaca.

P. Hans Zollner, SJ, predsjednik Centra za zaštitu maloljetnika pri Papinskom sveučilištu Gregoriana, održao je predavanje ”Prevencija seksualnog zlostavljanja i formacija”, a fra Alceo Grazioli iz Provincije sv. Franje (Asiz) predavanje ”Mnogi izvori za jednu veliku rijeku – povijest, identitet i karizma franjevaca trećoredaca”.

Kapitul je donio niz odluka koje se među ostalim odnose na organizaciju generalne uprave, promjene Generalnog statuta i zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba od zlostavljanja te niz preporuka novoj upravi među kojima se u ističu one koje se odnose na suradnju u međuprovincijskim konferencijama (Europa, Amerika, Azija). Ustanovljeno je priznanje Medalja blaženog Rajmunda Lulskog za poseban doprinos u službi Reda. Predsjedatelj kapitula do izbora novoga generalnog ministra bio je fra Michael Higgins, bivši generalni ministar.

Sudionici kapitula su 5. lipnja hodočastili u Asiz, a 12. lipnja će sudjelovati na općoj audijenciji pape Franje.

KT