Vatikan

Izjava Mattea Brunija o Papinu stavu o celibatu


I Tiskovni ured Svete Stolice uključio se 13. siječnja u raspravu o svećeničkom celibatu koju je potaknula knjiga pape u miru Benedikta XVI. i prefekta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata kard. Roberta Saraha o krizi svećeništva u Crkvi i svećeničkoj službi.

Predstojnik Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni na pitanja novinara odgovorio je kako je „stajalište pape Franje o celibatu poznato“. Između ostaloga naveo je njegove riječi iz siječnja 2019. da nije za uvođenje opcionalnog celibata. „Osobno smatram da je celibat dar za Crkvu“, rekao je tada Sveti Otac, i istaknuo kako se ne slaže s dopuštanjem opcionalnog celibata.

Dodao je, kako prenosi IKA, da je to možda moguće samo za najudaljenija mjesta na svijetu, davši primjer pacifičkih otoka.

KT