Rim

Konferencija o trgovini ljudima


Međunarodna konferencije o trgovini ljudima koju je organizirao Odjel za migrante i izbjeglice u Rimu upriličena je od 8. do 11. travnja. Među sudionicima bilo je i 30-ak djelatnika Caritasa iz cijelog svijeta, a Caritas Bosne i Hercegovine predstavljala je Sanja Horvat.

Pastoralna orijentacija o trgovini ljudima novi je dokument Pastoralnih smjernica Dikasterija za promicanje cjeloživotnog razvoja objavljen u siječnju 2019., a objedinjuje osnovne informacije o trgovini ljudima, definiciju i odgovore na stvarne situacije.

Dokument je obogaćen citatima Svetog Oca o trgovini ljudima o temama razumijevanje uzroka trgovine ljudima, prepoznavanje i dinamika razvoja te odgovor na problem trgovine ljudima.

Upravo je taj dokument bio tema konferencije na kojoj je sudjelovalo 200 sudionika predstavnika različitih katoličkih organizacija i institucija.

Uvod u konferenciju u ime organizatora predstavio je kard. Peter Turkson koji je govorio o promociji ljudskog života, ljudskih prava koji su zadaća svih nas i misija Crkve.

"Problem trgovine ljudima je najveći grijeh današnjice i kriminalna radnja koja se sve više širi na prostorima cijelog svijeta. Crkva i njezine institucije trebaju dati svoj doprinos i odgovor na ovaj problem, uključujući se u četiri osnova načina djelovanja prevenciju, zaštitu, krivično gonjenje i partnerstvo", rekao je kard. Turkson.

Tijekom konferencije sudionici su aktivno raspravljali u 18 manjih radnih skupina o temama: trgovina ljudima u kontekstu seksualne eksploatacije, trgovina ljudima u kontekstu robovlasničkog rada, trgovina ljudima i krijumčarenje ljudima, druge forme trgovine ljudima, identificiranje, prevencija i krivično gonjenje te zaštita žrtava. Sa svake sesije prijedlozi su zabilježeni na platformi koja je napravljena isključivo za ovu konferenciju.

Objedinjeni zaključci svake sesije predstavljeni su na završetku konferencije Svetom Ocu, 11. travnja u Vatikanu.

caritas.ba/ KT