Rim

Magistrirao vlč. Fabijan Štedul


Svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Fabijan Štedul uspješno je obranio svoj magistarski rad iz kanonskog prava na Sveučilištu „Sv. Križa“ u Rimu u četvrtak, 20. lipnja.

Svoju radnju pod nazivom Status quaestionis della potestas iurisdictionis nel Magistero e nella dottrina: dal CIC '17 a oggi (op. Status questionis vlasti upravljanja u crkvenom učiteljstvu i u nauku: od CIC ’17 do danas) izradio je pod vodstvom mentora Thierrya Sole te je ona ocijenjena najvećom ocjenom Summa cum laude (10). Istu je pred komisijom u sastavu: prof. dr. Jesus Miñambres, predsjednik, prof. dr. Pablo Gefaell, povjerenik i prof. dr. Stefan Mückl, tajnik komisije, uspješno obranio te je stekao licencijat iz kanonskog prava.

Vlč. Štedul rođen je 28. prosinca 1991. u Zagrebu. Za svećenika svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 2019. Nakon što je po godinu dana bio župnik vikar u župi u Žepču i tajnik vrhbosanskog nadbiskupa u jesen 2021. započeo je svoj postdiplomski studij u Rimu na Sveučilištu Sv. Križa.

D. K., KT