Italija

Međunarodni znanstveni skup „Homo ludens“


U vili Falconieri u Frascatiju pokraj Rima, od 11. do 13. travnja, održan je međunarodni znanstveni skup pod nazivom Homo ludens kojeg je organizirala Accademia Vivarium Novum.

Foto: Ilustracija - Villa Falconieri

Foto: Ilustracija - Villa Falconieri

Povod skupu bila je 80. obljetnica izlaska knjige Homo ludens Johana Huizinge te 70. obljetnica objavljivanja djela Huge Rahnera Der spielende Mensch.

U svojim predavanjima, više od 20 profesora filozofije, sociologije, povijesti kulture i religija, antropologije i teologije, promišljalo je o smislu ljudskog postojanja pronalazeći ga u stanovitom odmaku i čovjekovoj slobodi od negotiuma tj. rada shvaćenog na način u kojem sam čovjek postaje puki instrument u rukama drugoga, u kojem sebe mjeri mjerilima produktivnosti, efikasnosti i zarade.

Na simpoziju je, između ostaloga, održano i predavanje hrvatskog svećenika dr. Ivana Goluba, profesora emerite Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom: Homo imago et amicus Dei – Čovjek slika i prijatelj Božji, koje je, umjesto njega, jer nije mogao osobno nazočiti simpoziju, izložio vlč. Marko Đurin, vicerektor Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu.

Prof. Golub je u svom izlaganju, polazeći od Knjige Postanka i izvještaja o stvaranju čovjeka (Post 1,26-27), predstavio biblijsku definiciju čovjeka kao slike Božje te nastavio tumačeći značenje pojma „slika Božja“ kod semitskih naroda.

Potom je napomenuto kako pojam „slika Božja“ ne znači samo po sebi sličnost s Bogom. „U čemu se sastoji sličnost s Bogom? Prema Knjizi Postanka, čovjek je sličan Bogu ponajprije jer jest. Bog jest onaj koji jest, Jahve, a čovjek također kaže 'Ja jesam', čovjek jest te je po tom sličan Bogu. Osim toga, sličnost se očituje i u riječi i govoru. Sličnost Boga i čovjeka očituje se i u tome što je Bog istovremeno jedan i mnoštven (reče Bog…načinimo), kao i čovjek (Bog stvara Adama i kaže: neka vladaju). Čovjek je istovremeno pojedinačno i društveno biće, pojedinac i zajednica. Napokon, čovjek je sličan Bogu jer vlada, jer gospodari. Čovjekovo vladanje i gospodarenje zemljom ostvaruje se u radu, shvaćenom ponajprije na način igre, ad modum ludi. Božje stvaranje svijeta jest djelo učinjeno ne iz korisnosti ili da bi nečemu služilo, nego upravo da bi Bogu pružilo zadovoljstvo (vidje Bog da je dobro). Bog je Bog koji se igra, Deus ludens. I čovjek je također homo ludens, čovjek koji se igra“, napisao je dr. Ivan između ostalog te nadodao kako je čovjek sličan Bogu po radu, koji se ostvaruje preko znanosti, te po igri koja se ostvaruje preko umjetnosti.

Na kraju izlaganja, pojašnjena je poveznica između slike Božje i sličnosti s Bogom. „Slika stvara sličnost. Slika Božja znači da je Bog prisutan u čovjeku, da ga je stvorio prijateljem. Ta prisutnost, to prijateljstvo (kao i svako drugo ljudsko prijateljstvo) stvara, proizvodi sličnost među prijateljima“, kazao je vicerektor Đurin na kraju izlaganja prof. emerite dr. sc. Ivana Goluba.

KT