Opća audijencija

Moliti u zajedništvu sa svetima


Tijekom opće audijencije u srijedu 7. travnja, u knjižnici Apostolske palače, Papa je u svojoj katehezi na općoj audijenciji govorio o vezi između molitve i općinstva svetih.

Foto: vatican.va

Foto: vatican.va

Sveti Otac je kazao da kada molimo to nikada ne činimo sami: čak i ako na to ni ne mislimo, uronjeni smo u veličanstvenu rijeku molitvenih zaziva koja nam prethodi i nastavlja se nakon nas. „U molitvama koje nalazimo u Bibliji, a čiji odjek često nalazimo u liturgiji, susreće se trag drevnih priča, nevjerojatnih izbavljenja, deportacija i tužnih progonstava, dirljivih povrataka, hvala poteklih s čovjekovih usana pred čudima stvorenoga svijeta… I tako se ti glasovi prenose s koljena na koljeno (…) Molitve – one dobre – imaju sposobnost 'širenja', neprestano se šire, s ili bez poruka na društvenim mrežama: s bolničkih odjela, sa svečanih skupova kao i među onima koji trpe i pate u tišini (…) Molitve se uvijek iznova rađaju: svaki put kad sklopimo ruke i otvorimo srce Bogu, nađemo se u društvu bezimenih svetaca i priznatih svetaca koji mole s nama i koji posreduju za nas kao starija braća i sestre koji su prošli istu ljudsku pustolovinu koju i mi prolazimo. U Crkvi nema žalosti koja bi bila samotna, nema suze koja je prolivena i pala u zaborav, jer sve odiše i dijelom je zajedničke milosti (…) Sveci su i dalje ovdje, blizu nas; njihovi likovi i kipovi koje nalazimo u crkvama prizivaju onaj 'oblak svjedoka' kojim smo stalno okruženi“, posvijestio je papa Franjo, prenosi IKA.

„Svetac koji te ne upućuje na Isusa Krista nije svetac, nije čak ni kršćanin. Svetac ti doziva u pamet Isusa Krista jer je kroz život prolazio kao Kristov učenik. Sveci nas podsjećaju da i u našem životu, premda slabom i obilježenom grijehom, može niknuti cvijet svetosti (…) U Katekizmu se objašnjava da sveci 'promatraju Boga, slave ga i ne prestaju se skrbiti za one koje su ostavili na zemlji. […] Njihovo je posredovanje najviša služba u Božjem naumu. Možemo i moramo ih moliti da posreduju za nas i za sav svijet' (KKC, 2683) (…) Tu vezu molitve između nas i svetaca, to jest između nas i onih koji su postigli puninu života, tu vezu u molitvi osjećamo već ovdje na zemlji, u zemaljskom životu: molimo jedni za druge, molimo i uzdižemo molitve… Prvi način molitve za drugoga jest taj da se govori Bogu o njemu ili njoj (…) Kad se na nas sruče razne nevolje prvo što trebamo učiniti jest zamoliti braću, posebno svece, da mole za nas (…) Neka je, dakle, blagoslovljen Isus Krist, jedini Spasitelj svijeta, zajedno s tim nepreglednim cvjetnim vrtom svetaca i svetaca koji napučuju ovu zemlju i koji su od svojega života učinili hvalu Bogu. Jer – kao što reče Sv. Bazilije – 'svetac je, po Duhu, posebno prikladan stan, zato što daje Bogu da se u njemu nastani i naziva se njegovim hramom“, kazao je, među ostalim, poglavar Katoličke Crkve.

Nakon kateheze, napomenuo je da u svoje molitve uključuje žrtve poplava koje su posljednjih dana pogodile Indoneziju i Istočni Timor.

„Jučer je obilježen Međunarodni dan sporta za razvoj i mir koji su proglasili Ujedinjeni narodi. Nadam se da će se njime ponovno pokrenuti iskustvo sporta kao timskog događaja kako bi se potaknuo zajednički i složni dijalog između različitih kultura i naroda. U tom pogledu potičem Athletica Vaticana da nastavi svoje predano zalaganje oko širenja kulture bratstva u sportu i posvećuje snažnu pažnju najslabijima, postajući tako svjedoci mira“, poručio je papa Bergoglio.

J.P., KT