Njemačke Crkve izgubile 430 000 članova u 2018.


Katolička i protestantske Crkve izgubile su svaka po više od 200 000 članova u prošloj godini. I katolici i protestanti plaćaju 9 % oporezivoga dohotka kao crkvenu taksu.

Prema podatcima koje je u 19. srpnja objavila Njemačka biskupska konferencija i Evangelička Crkva u Njemačkoj (EKD), Katolička Crkva u toj zemlji izgubila je 216 078 članova, a protestantske Crkve oko 220 000 u 2018.

U globalu, oko 23 milijuna Nijemaca još uvijek se izjašnjavaju katolicima, a protestanata je 21,14 milijun. Ove dvije grupe čine oko 53,2% ukupne populacije Njemačke koja broji 83 milijuna.

Da bi netko prestao biti članom neke Crkve potrebno je da to službeno osobno izjavi u lokalnoj vladinoj agenciji ili u okružnom sudu, a pri tome se od njega ne traži da taj postupak ičim obrazlaže.

Inače, ako se ne odreknu članstva službenom izjavom, članovi Katoličke i protestantskih Crkava plaćaju do 9% svog oporezivog dohotka kao crkveni porez, prikupljajući tako milijarde eura prihoda za obje vjerske organizacije. Novac se automatski odbija, baš kao i porezi na plaće ili socijalno osiguranje.

KT