Njemačka

Njemački biskupi za veći udio žena u upravljanju


Njemačka biskupska konferencija na proljetnom plenarnom zasjedanju u Lingenu odlučila je, između ostaloga, u sljedeće četiri godine povećati udio žena u upravnim službama na jednu trećinu.

Biskup Franz-Josef Bode

Biskup Franz-Josef Bode

Biskup Franz-Josef Bode, voditelj Pododbora za ženepri Njemačkoj biskupskoj konferenciji (DBK), o tome je 12. ožujka izvijestio novinare. Pritom je istaknuo da je odlučujuće da stvarnu namjeru pokažu odgovorni u Crkvi, dakle biskupi, generalni vikari i voditelji kadrovskih službi.

„U njemačkim biskupijama broj žena u vodećim službama, kojima laici imaju pristup, dakle izravno do nadležnosti generalnog vikara, u posljednjih je pet godina porastao s 13 na 19%, što nije ni približno dovoljno jer su se nadali da će već dostići 30%“, rekao je biskup Bode.

Dodao je da aktualni nedostatak svećenika danas zahtijeva kreativna rješenja i optimalnu organizaciju sposobnosti i stručnosti laika. „Mnoge njemačke biskupije već razmatraju nove oblike podjele uprave kao što je, primjerice, uz generalnog vikara, zamjenika i ekonoma uvođenje moderatora“, rekao je biskup Bode.

„U većini od 27 biskupija u Njemačkoj danas je na upravnoj razini zaposlena najmanje jedna žena“, istaknula je na konferenciji za novinare Andrea Qualbrink kojoj su biskupi prošle godine povjerili istraživanje o tom pitanju. Predstavljajući rezultate, navela je da su žene nedovoljno zastupljene, te što je viši stupanj odgovornosti žena je manje na tim položajima. „No, postignut je napredak od 2013., što je pozitivan korak kojemu trebaju uslijediti i ostali“, smatra Qualbrink, prenosi Vaticannews.

Podsjećamo, prije samo nekoliko dana u razgovoru za Vaticannews, u povodu Međunarodnog dana žena i osvrćući se na ulogu žene u Crkvi, salezijanska redovnica i profesorica ekonomije na Papinskom fakultetu odgojnih znanosti Auxilium s. Alessandra Smerilli iznijela je kako se na Sinodi mladih u listopadu prošle godine, kao i na nedavnom susretu za zaštitu maloljetnika u Crkvi, često govorilo o većem broju žena na vodećim ulogama svih razina Crkve, kako u Vatikanu tako i diljem svijeta.

„Za vrijeme Sinode zanimljiva je bila intervencija kardinala Reinharda Marxa koji je rekao da otkada su oni u Njemačkoj počeli uključivati ​​više žena u različite procese i na različite crkvene pozicije, uvidjeli su kako su se pomalo razbili krugovi moći i klerikalizma“, kazala je sestra Smerilli.

Stoga ona smatra da je povećanje broja žena na liderskim mjestima u Crkvi jako važno. „U reciprocitetu, radeći zajedno, imamo potpuniji pogled na stvari, na odluke koje treba donijeti, na putove kojima bismo trebali ići“, dodala je redovnica koja drži da je to temeljni element zbog kojeg je Crkvi potreban veći broj žena, kako za doprinos u mišljenju tako i na organizacijskoj razini.

„U povodu Danažena ovaj moj osvrt je izraz nade. Vidim da se otvaraju mnoge nove mogućnosti, ali ne smijemo smanjiti našu pozornost jer time riskiramo korak naprijed i dva koraka unatrag. Stoga bih zamolila žene da hrabro nastave bitke koje su započele, a muškarce da slušaju i imaju oči kako bi mogli vidjeti sav potencijal žena i ženstvenosti. Nadam se da zbilja možemo, muškarci i žene zajedno, voditi brigu o planetu i Crkvi, te evangelizirati zajedno. Vjerujem da to, kao što smo već vidjeli na Sinodi, mladi od nas traže. Mislim da postoji potreba za tim“, zaključila je profesorica u razgovoru za Vaticannews.

KT